Volk Valerij
Situacija ir sprendimas

Dovanos darbuotojams – leidžiami atskaitymai?

Antradienis, 2018 m. rugpjūčio 14 d. Valerij VOLK Mokesčių specialistas
Nacionalinė buhalterių asociacija

SituacijaĮmonė 2018 m. rugpjūčio mėn. rengia vasaros šventę savo darbuotojams. Užsako ir apmoka kaimo turizmo sodybą. Šventės metu jos dalyviai nemokamai maitinami, jiems rengiamos varžybos, atrakcionai. Darbuotojams teikiami varžybų laimėtojų prizai, taip pat prizai ir ...

Naujausiame numeryje


Volk Valerij

Dovanos darbuotojams – leidžiami atskaitymai?

2018-08-14 Nr. 30 (990)
Valerij VOLK
Mokesčių specialistas
Nacionalinė buhalterių asociacija

SituacijaĮmonė 2018 m. rugpjūčio mėn. rengia vasaros šventę savo darbuotojams. Užsako ir apmoka kaimo turizmo sodybą. Šventės metu jos dalyviai nemokamai maitinami, jiems rengiamos varžybos, atrakcionai. Darbuotojams ...

Volodkovic Kristina2

Nustatome ilgalaikio materialiojo turto naudingo ...

2018-08-14 Nr. 30 (990)
Kristina VOLODKOVIČ
Apskaitos specialistė

 Nustatyti naudingo tarnavimo laiką gali būti gana sudėtinga, nes dėl daugelio priežasčių sunku numatyti, kiek laiko ilgalaikio materialiojo turto objektas bus naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje. Vienos ...

Vertinimai

2018-08-14 Nr. 30 (990)

„Sodros“ direktorius Mindaugas Sinkevičius:„Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatos padėjo įgyvendinti tai, ko siekėme – mažinti socialinę atskirtį ir padidinti garantijas mažiausiai uždirbantiems – jie ...

Mokėjimai taps greitesni. Nedeklaruoti sandoriai atskleidė tūkstančius papildomų mokesčių. Siūlo spartinti ...

2018-08-14 Nr. 30 (990)

Mokėjimai taps greitesniŠį rudenį, norint pervesti lėšų, pakaks žinoti gavėjo telefono numerį. Lietuvos banko iniciatyvą sukurti bankų sąskaitos ir telefono numerių susiejimo sistemą palaiko 3 šalies komerciniai ...

Cibiriene Daiva

2019 m. mokečių reforma: kas keičiasi ir kas dar lieka ...

2018-08-14 Nr. 30 (990)
Daiva ČIBIRIENĖ
MB „Sostinės auditoriai“ vadovė,
LBAA prezidentė

 Pabaiga. Pradžia Nr. 28 (988) Šiame straipsnyje bus aptartos paskutinės 5, 6 ir 7 pokyčių dalys. 5. PensijosNuo 2019 m. įsigalioja naujasis Pensijų kaupimo įstatymas Nr. XIII-1360.Svarbiausios nuostatos:Nuo ...

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

2018-08-14 Nr. 30 (990)

D – deklaruoti, M – mokėti Iki rugpjūčio 16 d.(nes rugpjūčio 15 diena yra ne darbo diena)Dividendų pelno mokestis (D, M)1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 forma ir jos ...

Supaprastintas įgaliojimas

2018-08-14 Nr. 30 (990)

Ar supaprastintas įgaliojimas, kurį informacinių technologijų priemonėmis sudarė fizinis asmuo, yra tinkamas ir gali būti naudojamas visoms VMI teikiamoms paslaugoms (pvz., prašymams pateikti, pažymoms atsiimti) ...

Paskauskiene Renata

Ar visada želdynai yra biologinis turtas pagal 16-ąjį VSAFAS

2018-08-14 Nr. 30 (990)
Renata PAŠKAUSKIENĖ
UAB „FACTUS SUM“
Apskaitos skyriaus vadovė

 16-asis VSAFAS „Biologinis turtas“ 2017 m. pabaigoje buvo išdėstytas nauja redakcija, tad tokio turto, kaip gyvūnai ir augalai, vertė 2018 metų finansinėje atskaitomybėje pateikiama pagal atnaujintus reikalavimus ir ...

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo

2018-08-14 Nr. 30 (990)

Nr. (18.18-31-1E) RM-25323 2018-07-12 2018 m. birželio 28 d. priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1335 ...

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 46-3 straipsniu

2018-08-14 Nr. 30 (990)

Nr. (18.10-31-1E) RM-24462 2018-07-03 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja dėl pasikeitusių LR pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) nuostatų, Seimui priėmus LR ...


Lietuvos bankas pažabojo nepagrįstą palūkanų taikymą

Antradienis, 2018 m. rugpjūčio 14 d.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba atliko tyrimą vartojimo kredito rinkoje ir nustatė, kad, pažeisdamos galiojančius teisės aktus, keturios bendrovės vartojimo kredito sutartyse nustatytas palūkanas skaičiavo netinkamai. Visos jos pripažino šiuos teisės aktų nuostatų neatitinkančius savo veiksmus, juos nutraukė ir ėmėsi arba ...


Vaikams iki 7 m. atskirą sėdimą vietą transporte bus galima pirkti su 50 proc. nuolaida

Antradienis, 2018 m. rugpjūčio 14 d.

Numatoma suteikti galimybę vaikams iki 7 m. pirkti bilietus su 50 proc. nuolaida, jei tolimojo ar vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo transporte bus norima vaikui turėti atskirą sėdimąją ar miegamąją vietą. Tai numatančiam Transporto lengvatų įstatymo pakeitimui pritarė Vyriausybė, vėliau jis ...


Ūkio ministerijos parengtas įstatymo projektas dėl trąšų reguliavimo keliauja į Seimą

Antradienis, 2018 m. rugpjūčio 14 d.

Vyriausybė pritarė Ūkio ministerijos parengtam įstatymo projektui dėl trąšų reguliavimo, kuriuo siekiama sudaryti prielaidas skaidriam ir sąžiningam trąšų tiekimui ir importui. Šis įstatymo projektas rudenį bus teikiamas svarstyti Seimui. Įstatymo projekte numatoma rengti identifikacinį sąrašą, kuris atliks saugiklio funkciją ir ...


„Fitch Ratings“ pakeitė Lietuvos kredito reitingo perspektyvą į „teigiamą“

Pirmadienis, 2018 m. rugpjūčio 13 d.

Lietuvos ilgalaikio kredito reitingo perspektyva iš „stabilios“ tapo „teigiama“. Ją pakeitė tarptautinė kredito reitingų agentūra „Fitch Ratings“, teigiamai įvertinusi valstybės įgyvendinamą fiskalinę politiką. Šiuo metu agentūros šaliai nustatyti ilgalaikio ir trumpalaikio kredito reitingai (A- ir F1) lieka nepakitę. Teigiamą perspektyvą ...


Teismui perduota sukčiavusių cukraus prekeivių byla

Ketvirtadienis, 2018 m. rugpjūčio 9 d.

FNTT Kauno apygardos valdyba ir Kauno apygardos prokuratūra perdavė teismui baudžiamąją bylą dėl 5 prekiautojų cukrumi, kurie, naudodamiesi sukurta apgaulės schema, į Lietuvą galėjo atgabenti apie 500 vilkikų cukraus.  Valstybės biudžetui nesumokėta beveik 400 tūkst. eurų PVM. Tyrimo metu nustatyta, ...


Siūlo riboti politinių kampanijų dalyvių konsultantų ratą

Ketvirtadienis, 2018 m. rugpjūčio 9 d.

Vyriausybė pritarė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo pakeitimo projektui, kuriame numatyta, kokių valstybių konsultantai galės konsultuoti Lietuvoje vyksiančių rinkimų dalyvius. Siūloma, kad teisinių, politinės kampanijos organizavimo, konsultavimo ir mokymų paslaugų sutartis būtų galima sudaryti tik su Lietuvos Respublikoje, ...


Atkreipkite dėmesį

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

2018-08-14 Nr. 30 (990)

D – deklaruoti, M – mokėti Iki rugpjūčio 16 d.(nes rugpjūčio 15 diena yra ne darbo diena)Dividendų pelno mokestis (D, M)1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 forma ir jos priedai: FR0640U priedas „II. Užsienio vienetams išmokėti apmokestinami dividendai ir ...


Klausėte – atsakome

Avansinis mokėjimas už prekes ir jų techninės priežiūros paslaugos

2018-08-14 Nr. 30 (990)

 SituacijaĮmonė A numato tiekti prekes Lietuvoje įmonei D. Pagal sutarties sąlygas, įmonė D įmonei A mokės avansinius mokėjimus už prekes, kurios pagal pristatymo grafiką bus pristatytos po 14 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo datos, be to, įmonė A įsipareigoja suteikti įmonei D: ...


Informuoja VMI

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo

2018-08-14 Nr. 30 (990)

Nr. (18.18-31-1E) RM-25323 2018-07-12 2018 m. birželio 28 d. priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1335 (toliau – Įstatymas): 1. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 6 straipsnio pakeitimasGPMĮ 6 straipsnis ...


Specialisto komentaras

11-asis TAS „Statybų sutartys“

2018-07-24 Nr. 28 (988)

 11-ojo TAS tikslas yra nustatyti su statybos sutartimis susijusių pajamų ir išlaidų apskaitos tvarką. Dėl veiklos, vykdomos pagal statybos sutartis, pobūdžio statybos sutartyje numatytos veiklos pradžios ir pabaigos datos paprastai patenka į skirtingus ataskaitinius laikotarpius, todėl pagrindinis statybos sutarčių apskaitos ...


Jūsų pageidavimu

ES specialiosios teritorijos

2018-08-14 Nr. 30 (990)

Europos Sąjungos valstybės narės turi apie 50 teritorijų, kurios nutolusios nuo savo šalies. Jos skirstomos į tris dalis: ES regionai, turintys atokiausių regionų statusą (devyni regionai), užjūrio teritorijos ir šalys (jų yra kelios dešimtys) ir specialiosios teritorijos arba „specialieji atvejai“, ...


Konsultuoja specialistai

Nustatome ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiką pagal VSAFAS

2018-08-14 Nr. 30 (990)

 Nustatyti naudingo tarnavimo laiką gali būti gana sudėtinga, nes dėl daugelio priežasčių sunku numatyti, kiek laiko ilgalaikio materialiojo turto objektas bus naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje. Vienos rūšies turtas gali būti naudojamas ilgai, kitos – trumpai, pavyzdžiui, dėl fizinio nusidėvėjimo, ...


Teisininko priimamasis

Sutarčių nevykdymo pasekmės

2018-08-14 Nr. 30 (990)

 Pagal Civilinio kodekso (CK) 6.189 str. 1 dalį, teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Todėl kiekviena iš šalių privalo griežtai laikytis sutartimi nustatytų įsipareigojimų ir vykdyti juos tiksliai šalių sutartu būdu. Iš šios taisyklės yra tik viena išimtis, ...


Aiškina VMI

Dėl Mokesčių administravimo įstatymo komentaro (apibendrinto paaiškinimo) parengimo

2018-08-07 Nr. 29 (989)

Nr. (32.44-31-3E)-RM-21298 2018-06-05 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, vadovaudamasi LR mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių ...


„AAM aktualijų“ ekspresas

„AAM aktualijų“ ekspresas

2018-08-14 Nr. 30 (990)

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMUITAI12502 2018 07 27MD Nr. 1B-617 2018 07 26Dėl žinyno „Autotransporto kainos Lietuvoje“ taikymoLRV 2016 12 07 nutarimas Nr. 1224.ASMENS DUOMENŲ APSAUGA12533 2018 07 ...


Savaitės kronika

Mokėjimai taps greitesni. Nedeklaruoti sandoriai atskleidė tūkstančius papildomų mokesčių. Siūlo spartinti strateginių prekių licencijavimo procesą…

2018-08-14 Nr. 30 (990)

Mokėjimai taps greitesniŠį rudenį, norint pervesti lėšų, pakaks žinoti gavėjo telefono numerį. Lietuvos banko iniciatyvą sukurti bankų sąskaitos ir telefono numerių susiejimo sistemą palaiko 3 šalies komerciniai bankai. Susiejęs banko sąskaitos ir telefono numerį, vartotojas mokėjimus galės atlikti telefonu mokėjimo ...