Pelno mokesčio lengvata įmonėms, investuojančioms į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą

 Artėjant metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo ir pelno mokesčio sumokėjimo už 2018 metų mokestinį laikotarpį terminui, t. y. birželio 15 d., reikia atkreipti dėmesį, kad ­vienetai, vykdantys mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), turi ­galimybę pasinaudoti MTEP pelno …

Ką reiškia būti buhalteriu profesionalu?

 Apskaitos profesionalai – tai specialistai, kurių pareiga laikytis aukščiausių elgesio ir sąžiningumo standartų, palaikyti gerą profesijos lygį, jos reputaciją, atsiriboti nuo bet kokių veiksmų, diskredituojančių profesiją. Pažvelkime į buhalterio profesionalo apibūdinimą ir turinį iš arčiau. Buhalterinės apskaitos įstatymas numato, kad buhalteris …

Vertinimai

Žemės ūkio ministras Giedrius Surplys:„Žemės ūkio finansavimas neturi būti sumažintas, o Lietuvos, Latvijos ir Estijos žemdirbiai turėtų gauti sąžiningas tiesiogines išmokas.“

Sveikatos priežiūros finansavimui trūksta nuoseklumo. Opcionų apmokestinimas taps patrauklesnis. Kreipsis į Generalinę prokuratūrą…

Sveikatos priežiūros finansavimui trūksta nuoseklumoValstybės kontrolė atliko sveikatos priežiūros sistemos vertinimą ir nustatė esmines problemas. Lietuvoje tikėtina gyvenimo trukmė yra 6 m. trumpesnė nei statistinio europiečio, mirčių, kurių galima buvo išvengti po kreipimosi į gydymo įstaigą, skaičius Lietuvoje du kartus …

Nuomos pajamų apskaita pagal VSAFAS

 Viešojo sektoriaus subjektai (toliau – VSS), teikdami 2018 metų finansinių ataskaitų duomenis į viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinę sistemą, skirtingai parodė pajamas už nuomą (patalpų, žemės nuomos mokesčio): vieni – kaip pagrindinės veiklos pajamas, kiti – kaip kitos veiklos pajamas. Pagal kokius …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti Iki balandžio 25 d.Pridėtinės vertės mokestis (D, M)1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta 2019 m. kovo mėnesio PVM deklaracijos FR0600 forma, patvirtinta VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio …

Kaip spręstini ilgalaikio turto atnaujinimo apskaitos klausimai?

 Apskaitos praktikoje dažnai iškyla neaiškumų ir keblumų dėl ilgalaikio materialiojo turto (IMT) remonto bei rekonstrukcijos sąnaudų priskirties turimo turto vertei padidinti ar pripažinimo ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis ir dėl naudingo tarnavimo laiko keitimo. Šiems klausimams tinkamai spręsti reikalingos aiškios ir nesunkiai …

Dėl nekonkuravimo kompensacijos

 Pastaruoju metu vis populiaresni tampa nekonkuravimo susitarimai tarp darbdavio ir darbuotojo. Darbo kodekso 38 straipsnis reglamentuoja susitarimo dėl nekonkuravimo sąlygas.Susitardamos dėl nekonkuravimo sąlygų, darbo sutarties šalys gali sulygti dėl to, kad darbuotojas tam tikrą laiką nevykdys tam tikros darbo veiklos …

Kaip vertinate Vyriausybės įvykdytą mokesčių reformą?

2019 m. sausio mėnesį įsigaliojo mokesčių reformos įstatymai. Buvo sujungtos darbuotojo ir darbdavio socialinio draudimo įmokos. Reformos siekis – didinti darbo rinkos patrauklumą, reformuoti mokesčių sistemą, ją darant teisingesnę ir patrauklesnę investuotojams, mažinti darbo jėgos mokesčius, įvesti daugiau tvarkos ir …

Darbuotojų, išrinktų savivaldybių tarybų nariais, darbo garantijos

 Kokios darbo sąlygos – darbo apmokėjimo, darbo laiko ir kt., taikomos darbuotojui, išrinktam savivaldybės tarybos nariu? Kaip kompensuojamas jų nedirbtas laikas vykdant savivaldybės tarybos nario pareigas?, – domisi tiek biudžetinių įstaigų, tiek įmonių vadovai, vyr. buhalteriai. Per neseniai Lietuvoje praėjusius savivaldybių …

Kaleidoskopas

Balandžio 16 d.Sukako 136 m., kai 1883 m. gimė tarpukario Lietuvos politinis veikėjas, istorikas, pirmosios Lietuvos Vyriausybės vadovas Augustinas Voldemaras.Sukako 72 m., kai 1947 m. finansininkas Bernardas Baruchas savo kalboje pirmą kartą paminėjo terminą „šaltasis karas“. Tai buvo ekonominė ir …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosMOKESČIŲ ADMINIS­TRAVIMAS06029 2019 04 12VMI prie FM Nr. VA-31 2019 04 12Dėl VMI vidiniu informacijos kanalu gautų pranešimų apie pažeidimus tvarkymo taisyklių patvirtinimoPranešėjų apsaugos …

Ar Lietuvos ūkio stogas ir vėl bus kiauras?

 Didžiųjų pasaulio ekonomikų duomenys ir toliau nuvilia, tarptautinės institucijos mažina pasaulio ekonomikos augimo prognozes, o pagrindiniai centriniai bankai atsisako galimybių šiemet didinti palūkanas. Kovo pabaigoje JAV ilgalaikių ir trumpojo laikotarpio obligacijų pajamingumo skirtumas pirmą kartą nuo 2007 m. tapo neigiamas – paprastai …

Raktas į karjeros aukštumas – atkaklus darbas ir tobulėjimas

Didelę įtaką tarpukario Lietuvos akcinių bendrovių vyriausiųjų buhalterių karjerai turėjo jų išsilavinimas ir amžius. Straipsnyje aptariamos trys apskaitos vadovų amžiaus grupės: jaunatvės (18–34 m.), vidutiniojo (35–60 m.) ir vėlyvojo (per 60 m.). Jaunatvės grupėŠiai buhalterių grupei tiktų lietuvių patarlė: „Prisiskaldyk malkų …

Pridėtinės vertės mokesčiui Lietuvoje – 25 metai

 Šio mokesčio įvedimas prilygo naujam kokybiniam šuoliui valstybės mokesčių sistemos kūrime. Pokyčiai Valstybėje – pokyčiai ir finansuoseAtsikūrusiai Valstybei 1990 m. reikėjo kurti ir savo finansų sistemą. Šalyje prasidėjo įvairios planuotos reformos, vystėsi rinkos ekonomikos santykiai. Kūrėsi ir valstybinio socialinio draudimo sistema, …

Tikiu, kad išsilavinusio ir kompetentingo finansų specialisto robotai nepakeis

„Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ pokalbis su UAB „Omniteksas“ finansų direktore Nijole JURKONIENE apie tai, ar, pereinant prie naujų informacinių technologijų, robotizuojant ir skaitmenizuojant apskaitą ir finansus, ateityje finansų specialistai turės darbo. Nijolė Jurkonienė ne vienerius metus aktyviai dalyvauja „AAM …