Dovanos darbuotojams – leidžiami atskaitymai?

SituacijaĮmonė 2018 m. rugpjūčio mėn. rengia vasaros šventę savo darbuotojams. Užsako ir apmoka kaimo turizmo sodybą. Šventės metu jos dalyviai nemokamai maitinami, jiems rengiamos varžybos, atrakcionai. Darbuotojams teikiami varžybų laimėtojų prizai, taip pat prizai ir dovanos už ilgametį darbą, pasiekimus, …

Nustatome ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laiką pagal VSAFAS

 Nustatyti naudingo tarnavimo laiką gali būti gana sudėtinga, nes dėl daugelio priežasčių sunku numatyti, kiek laiko ilgalaikio materialiojo turto objektas bus naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje. Vienos rūšies turtas gali būti naudojamas ilgai, kitos – trumpai, pavyzdžiui, dėl fizinio nusidėvėjimo, …

Vertinimai

„Sodros“ direktorius Mindaugas Sinkevičius:„Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatos padėjo įgyvendinti tai, ko siekėme – mažinti socialinę atskirtį ir padidinti garantijas mažiausiai uždirbantiems – jie gaus didesnes pensijas, ligos, motinystės, nedarbo išmokas.“

Mokėjimai taps greitesni. Nedeklaruoti sandoriai atskleidė tūkstančius papildomų mokesčių. Siūlo spartinti strateginių prekių licencijavimo procesą…

Mokėjimai taps greitesniŠį rudenį, norint pervesti lėšų, pakaks žinoti gavėjo telefono numerį. Lietuvos banko iniciatyvą sukurti bankų sąskaitos ir telefono numerių susiejimo sistemą palaiko 3 šalies komerciniai bankai. Susiejęs banko sąskaitos ir telefono numerį, vartotojas mokėjimus galės atlikti telefonu mokėjimo …

2019 m. mokečių reforma: kas keičiasi ir kas dar lieka neaišku? (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 28 (988) Šiame straipsnyje bus aptartos paskutinės 5, 6 ir 7 pokyčių dalys. 5. PensijosNuo 2019 m. įsigalioja naujasis Pensijų kaupimo įstatymas Nr. XIII-1360.Svarbiausios nuostatos:Nuo 2019 m. sausio 1 d. kas 3 metus asmenys nuo 18 iki 40 m. traukiami į …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti Iki rugpjūčio 16 d.(nes rugpjūčio 15 diena yra ne darbo diena)Dividendų pelno mokestis (D, M)1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 forma ir jos priedai: FR0640U priedas „II. Užsienio vienetams išmokėti apmokestinami dividendai ir …

Supaprastintas įgaliojimas

Ar supaprastintas įgaliojimas, kurį informacinių technologijų priemonėmis sudarė fizinis asmuo, yra tinkamas ir gali būti naudojamas visoms VMI teikiamoms paslaugoms (pvz., prašymams pateikti, pažymoms atsiimti) gauti?Nr. KD-8811 2018-07-13 Jeigu teisės aktai nenumato imperatyvaus reikalavimo tvirtinti atitinkamą įgaliojimą notarine tvarka, įgaliojimas gali …

Ar visada želdynai yra biologinis turtas pagal 16-ąjį VSAFAS

 16-asis VSAFAS „Biologinis turtas“ 2017 m. pabaigoje buvo išdėstytas nauja redakcija, tad tokio turto, kaip gyvūnai ir augalai, vertė 2018 metų finansinėje atskaitomybėje pateikiama pagal atnaujintus reikalavimus ir informacija metiniame aiškinamajame rašte detalizuojama naujuose 16-ojo VSAFAS prieduose.Plačiausiai pasitaikanti biologinio turto …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo

Nr. (18.18-31-1E) RM-25323 2018-07-12 2018 m. birželio 28 d. priimtas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1335 (toliau – Įstatymas): 1. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 6 straipsnio pakeitimasGPMĮ 6 straipsnis …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 46-3 straipsniu

Nr. (18.10-31-1E) RM-24462 2018-07-03 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja dėl pasikeitusių LR pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) nuostatų, Seimui priėmus LR pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 46-3 straipsniu …

Dėl Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 11 straipsnio pakeitimo įstatymo

Nr. (18.18-31-1E) RM-24490 2018-07-03 2018 m. birželio 27 d. buvo priimtas LR labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 11 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1309 (toliau – Įstatymas).Įstatymas priimtas, siekiant užtikrinti labdaros ir paramos fondams, biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, meno kūrėjams ir kitiems subjektams, pagal …

Sutarčių nevykdymo pasekmės

 Pagal Civilinio kodekso (CK) 6.189 str. 1 dalį, teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Todėl kiekviena iš šalių privalo griežtai laikytis sutartimi nustatytų įsipareigojimų ir vykdyti juos tiksliai šalių sutartu būdu. Iš šios taisyklės yra tik viena išimtis, …

400-asis „AAM aktualijų“ savaitraščio prenumeratorius – UAB „Luksnėnų sodai“

Praėjusią savaitę „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ redakcija pranešė apie 2019 m. prenumeratos vasaros akcijos 500-ąjį prenumeratorių, kuris laimėjo išskirtinį „AAM aktualijų“ prizą – savaitgalį Nidoje dviems. Šią savaitę 400-uoju „AAM aktualijų“ laikraščio prenumeratoriumi tapo UAB „Luksnėnų sodai“. Bendrovė laimi prizą – …

ES specialiosios teritorijos

Europos Sąjungos valstybės narės turi apie 50 teritorijų, kurios nutolusios nuo savo šalies. Jos skirstomos į tris dalis: ES regionai, turintys atokiausių regionų statusą (devyni regionai), užjūrio teritorijos ir šalys (jų yra kelios dešimtys) ir specialiosios teritorijos arba „specialieji atvejai“, …

Dėl sukčiavimo, siekiant draudimo išmokos, teistumas direktoriui, bauda – jo bendrovei

Sostinėje registruota bendrovė neišvengė baudžiamosios atsakomybės ir solidžios baudos dėl pasikėsinimo sukčiaujant įgyti didelės vertės turtą – gauti draudimo išmoką už sudaužytą automobilį. Neteisėtas direktoriaus gudravimas šiai bendrovei kainuos daugiau nei 30 tūkst. eurų, nes teks mokėti baudą, o draudimo bendrovė …

Avansinis mokėjimas už prekes ir jų techninės priežiūros paslaugos

 SituacijaĮmonė A numato tiekti prekes Lietuvoje įmonei D. Pagal sutarties sąlygas, įmonė D įmonei A mokės avansinius mokėjimus už prekes, kurios pagal pristatymo grafiką bus pristatytos po 14 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo datos, be to, įmonė A įsipareigoja suteikti įmonei D: …

Kaip sekasi dirbti per karščius?

Šią vasarą Lietuvoje vyrauja karščiai, oro temperatūra dažnai siekia 29–32 laipsnius, tvanku, kartais nušniokščia trumpalaikiai lietūs su perkūnija. Daugelis seniai nepamena tokios karštos vasaros, lietuviams nebereikia vykti poilsiauti į šiltuosius kraštus. Gera atostogaujantiems ilsėtis prie jūros, ežerų ir upių. Tačiau …

Auditorių vasara

Vasara – daugeliui atostogų metas. Ką vasarą veikia auditoriai po nelengvo audito sezono, kai įsigaliojo Finansinių ataskaitų audito bei Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymai, kurie auditoriams nustatė daugiau pareigų ir sugriežtino jų priežiūrą? Kaip auditoriai ilsisi, kokie jų …

Automobilių mokestis, elektra varomų automobilių skatinimas, lengvatos jų pirkėjams

Po daugybės kalbų apie galimą automobilių mokestį Aplinkos ministerija paviešino tikruosius savo planus. Aplinkos ministerijos registruotame Vyriausybės nutarime „Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano patvirtinimo“ atskleidžiama, kad vairuotojai ne tik turės mokėti už savo automobilius, bet taip pat bus ribojamas …

Dėl komandiruočių

 Dažnai darbą įmonėje neįmanoma organizuoti be trumpalaikių arba ilgalaikių išvykimų į kitus miestus, netgi į kitas šalis. Tokiu atveju darbdavys paprastai organizuoja ir formina darbuotojų komandiruotes.Darbo kodekso 107 str. „Darbuotojo komandiruotės sąvoka“ 1 dalyje numatyta, kad darbuotojo komandiruotė apibrėžiama kaip jo darbo …