Prezidentė Dalia Grybauskaitė Seime perskaitė dešimtąjį metinį pranešimą

 2019 m. birželio 11 d. kadenciją baigianti Lietuvos Respublikos Prezidentė savo metiniame pranešime apžvelgė mūsų valstybės, demokratijos, visuomenės ir politikos brandą, užsienio ir vidaus politiką, kritikavo valdžios sprendimus ir grėsmę Konstitucijai.Prezidentė sakė, kad Lietuva kaip veidrodis atspindi mus pačius, valstybės …

Kokias finansines ataskaitas ir kada rengti, likviduojant įmonę?

 Priėmus sprendimą nutraukti įmonės veiklą ir ją likviduoti, dažnai klausiama, ar būtina tokiu atveju rengti finansines ataskaitas, galbūt užtenka balanso, ar skiriasi informacijos atskleidimo reikalavimai mažoms ir didelėms įmonėms?Į visus šiuos klausimus atsako 28-asis verslo apskaitos standartas (VAS) „Įmonių likvidavimas“, …

1. Ilgalaikio turto perleidimas
2. Lizingo sutarties pakeitimas į nuomos sutartį

Ilgalaikio turto perleidimasSituacijaBendrovė 2017 m. rugpjūčio mėn. pirko ilgalaikį turtą – baldų gamybai skirtas stakles už 500 000 eurų. Panaudojusi šį turtą vieną mėnesį, 2017 m. spalio mėn. pardavė jį bankui ir nupirko iš jo pagal atgalinės finansinės nuomos sutartį, kurios …

Vertinimai

Finansų ministras Vilius Šapoka:„Ekonomikos augimas lėtėja, todėl turime koncentruotis į efektyvų valstybės išteklių panaudojimą, besąlygiškai užtikrinti fiskalinę drausmę bei spartinti inovacijų, švietimo ir sveikatos reformų įgyvendinimą.“

Lietuvos bankas gerina šių metų ūkio augimo prognozę. Atsiranda nauja veiklos sritis – duomenų apsaugos auditas. Seimas atmetė konservatorių rezoliuciją stabdyti NPD didinimą 2020–2021 m…

Lietuvos bankas gerina šių metų ūkio augimo prognozęLietuvos bankas didina šių metų šalies ūkio augimo prognozę. Numatoma, kad šiemet Lietuvos realusis BVP padidės 3,2 proc. (2019 m. kovo mėn. prognozuota – 2,7 proc.). Kitų metų realiojo BVP augimo prognozė sumažinama iki …

Dėl darbo santykių tęstinumo

 Darbdaviui suteikta teisė organizuoti darbo procesus įmonėje, formuoti personalą, t. y. spręsti darbuotojų priėmimo ir atleidimo iš darbo klausimus. Bet ši teisė nėra absoliuti, nes darbo santykius reglamentuojantys įstatymai nustato tam tikras procedūras, papildomas garantijas darbuotojams ir draudimus.Vadovaujantis Darbo kodekso …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti Iki birželio 20 d.Elektroninių PVM sąskaitų faktūrų (i. SAF) teikimas (D)Kai apmokestinamieji asmenys – PVM mokėtojai, vykdo ekonominę (PVM apmokestinamą ir (ar) PVM neapmokestinamą) ir neekonominę veiklą (pvz., valstybės ar savivaldybių funkcijas), jie privalo VMI …

Tinkamos darbo sąlygos – ir per karščius

Karščio pavojai dažniausiai siejami su darbu lauke, tačiau nemažiau jis pavojingas ir dirbantiems uždarose patalpose.Darbo vietos komfortinė oro temperatūra vasaros metu, dirbant vidutinio sunkumo darbus, yra 21–23 °C (leidžiama 18–27 °C); dirbant biure, kai darbas reikalauja nedidelės fizinės įtampos sėdint, stovint ar …

Atostoginių išmokėjimo ypatumai

 Pagal nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusį naujos redakcijos Darbo kodeksą (patvirtintas įst. Nr. XII-2603, su vėlesniais pakeitimais; toliau – DK) keičiasi kai kurios anksčiau galiojusios atostoginių išmokėjimo sąlygos, įteisintos DK 130 straipsnyje, kurias privalu taikyti ir valstybės tarnyboje …

PMĮ 5 straipsnio 7–10 dalys ir jų apibendrinti paaiškinimai (komentarai) (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 22 (1030) Pagal šios dalies nuostatas, išradimas gali būti apsaugotas ir papildomos apsaugos liudijimu (angl. supplementary protection certificate), kuris pagal Patentų įstatymo nuostatas yra dokumentas, suteikiantis papildomą apsaugą vaistų veikliosioms medžiagoms ir augalų apsaugos priemonėms, pasibaigus jų patento …

Ar reikia stabdyti NPD didinimą 2020 m.?

Ekonomistai prognozuoja, kad ekonomikos augimas lėtėja, todėl 2020 m. valstybės biudžetui gali pritrūkti pinigų įgyvendinti visus prisiimtus įsipareigojimus didinti vaiko pinigus, teikti kompensacijas už taršius automobilius, didinti viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus, didinti NPD. Konservatoriai pateikė Seimui rezoliuciją, siūlančią stabdyti NPD …

Dėl apskaitos profesijos ir jos studijų perspektyvų

 Pastaruoju metu ekonominėje žiniasklaidoje vis dažniau teigiama, kad dėl sparčios informacinių technologijų plėtros netolimoje ateityje gali išnykti apskaitos profesija. Išsakoma nuomonė, kad susiaurėjusias buhalterių funkcijas turėtų perimti universalios kompetencijos finansų specialistai. Tačiau tokiomis prognozėmis abejoja kvalifikuoti buhalteriai praktikai ir kai …

Kaleidoskopas

Birželio 19 d.Sukanka 152 m., kai 1867 m. gimė Česlovas Sasnauskas, lietuvių kompozitorius, vargonininkas, choro dirigentas, dainininkas.Sukanka 115 m., kai 1904 m. gimė Balys Dvarionas, lietuvių kompozitorius, pianistas, dirigentas, pedagogas.Sukanka 229 m., kai 1790 m. Prancūzijoje atšaukta paveldimoji bajorystė.Sukanka 157 …

Dėl finansų ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-069 „Dėl Teritorijų, kurios laikomos trečiosiomis teritorijomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas2019 m. gegužės 23 d. Nr. 1K-165 Vilnius P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymą Nr. 1K-069 „Dėl Teritorijų, kurios laikomos trečiosiomis teritorijomis, sąrašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau …

Įmonės veiklos rizikos: kur jos slypi ir kaip jas valdyti?

 Dabartinėmis didelės konkurencijos sąlygomis kiekvienas verslas patiria vis didesnių išbandymų, taip pat labai padidėjo rizikų tikimybė. Rizika tampa tarsi neatsiejama įmonių veiklos dalimi, kuri yra susijusi su galimomis įvykti nesėkmėmis, išteklių praradimu, nenumatytomis išlaidomis ir pan.Ekonominėje literatūroje pateikiama daugybė rizikos …

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-16019 2019-05-21 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. VA-42 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Pridėtinės vertės …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosTARNYBINIAI AUTOMOBILIAI09289 2019 06 07FM Nr. 1K-177 2019 06 04Dėl 2012 03 06 įsakymo Nr. 1K-084 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo …

10 didžiausių išradimų, turėjusių įtakos pasaulinei pinigų sistemai

Ar žinote, kad būtent praėjusiame, XX, amžiuje buvo išrasta keletas priemonių, turėjusių reikšmingiausią įtaką pasaulinei pinigų sistemai? Ir taip – 10 didžiausių išradimų:1) elektroninis kasos aparatas (1906),2) elektroniniai pinigai (1918),3) pirmasis šarvuotas automobilis (1920),4) kreditų biuras (1937),5) bankomatas (1939),6) kreditinė …

Dėl PVM apmokestinamosios vertės tikslinimo, kai apmokestinamasis asmuo neįvykdė formalių teisės akto reikalavimų

 Šioje byloje Europos Teisingumo Teismas (ETT) sprendė klausimą dėl PVM apmokestinamosios vertės tikslinimo paslaugų gavėjui tapus nemokiam, kai nebuvo įvykdyti formalūs valstybės narės nustatyti reikalavimai.„Tratave“ yra Portugalijoje įsteigta įmonė, PVM mokėtoja, kuri administruoja viešąsias savivaldybės nuotekų, drenažo, ir valymo paslaugas. …

Sprendimai dėl pinigų politikos

Vilniuje vykusiame posėdyje Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba priėmė šiuos sprendimus dėl pinigų politikos:1) Pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų norma ir palūkanų normos naudojantis ribinio skolinimosi ir indėlių galimybėmis nesikeis ir atitinkamai bus 0,00 proc., 0,25 proc. ir −0,40 proc. …