Kaip pasikeitė materialinės atsakomybės reguliavimas, įsigaliojus DK?

 Įsigaliojusiame Darbo kodekse (DK) materialinės atsakomybės taisyklės remiasi dviejų so­cialinių partnerių – darbdavių ir darbuotojų – kompromisu, siekiant panaikinti vienos darbo santykių šalies nepagrįstą dominavimą ir kitos šalies priklausomybę.Sumažinta specialiųjų taisyklių apimtis, paliekant ginčą nagrinėjančiam organui spręsti žalos atlyginimo klausimą, remiantis …

Vertinimai

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis:„PVM lengvata šildymui turėtų likti, kol bus renovuoti daugiabučiai.“

Seimas nusprendė nuo spalio 1 d. taikyti PVM lengvatą šildymui. Paprastinama išorinės reklamos leidimų tvarka. Vyriausybė didina valstybės remiamas pajamas…

Seimas nusprendė nuo spalio 1 d. taikyti PVM lengvatą šildymuiSeimas ypatingos skubos tvarka priėmė šalies gyventojams itin svarbias Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIIP-1108(2), nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. nustatydamas 9 proc. lengvatinį PVM tarifą …

Darbo kodeksas apriboja kai kurių darbuotojų atleidimą iš darbo

 Apribojimai, liečiantys nėščias moteris ir vaikus auginančius darbuotojusDarbo kodeksas (DK) numato darbo sutarties nutraukimo apribojimus, kurie liečia pirmiausia nėščias moteris ir vaikus auginančius darbuotojus. Pagal DK 61 str. 1 dalį, darbo sutartis su nėščia darbuotoja jos nėštumo laiku ir iki …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti Iki spalio 2 d.(nes rugsėjo 30 diena yra ne darbo diena)Gyventojų pajamų mokestis (M)Jei mokestį išskaičiuojantis asmuo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesio išmokas moka dalimis ir per …

Profesionali skolų kontrolė – būdas išvengti uždelstų mokėjimų

 Laiku apmokėtos sąskaitos – tai sklandūs pinigų srautai ir verslo siekiamybė. Vis tik dalis laiku neapmokėtų sąskaitų virsta skolomis. Apmokėjimų specialistai įsitikinę, kad įsiskolinimus iš dalies nulemia ir sąskaitas išrašančios įmonės vadybos klaidos.Įmonėse nuolat verda darbas: vadybininkai aptarnauja klientus, pasirašomos …

Dėl pelno mokesčių deklaracijų

Nr. (32.42-31-1E) RM-26745 2017-08-24 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. VA-67 pakeistos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-2 …

Naujojo Darbo kodekso taikymo mokestiniai aspektai (7)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 28 (940) Mokėjimų vėlavimaiAtostoginiaiPagal naująjį DK taikomi kitokie procesiniai veiksmai ir sankcijos, susiję su darbo užmokesčio, atostoginių ar kitų išmokų vėlavimais (uždelsimais) atsiskaityti.Pradėkime nuo atostoginių. Uždelsimu sumokėti atostoginius laikomas vėlavimas sumokėti atostoginius, kai nėra sutarimo juos sumokėti kartu …

Dėl Metinės pajamų deklaracijos

Nr. (18.16-31-1E) RM-26981 2017-08-25 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos praneša, kad 2017 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. VA-68 (toliau – Įsakymas) buvo pakeistas 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų …

Religinių bendruomenių apmokestinimas (1)

I. Bendrosios nuostatosŠis Religinių bendruomenių apmokestinimo paaiškinimas (toliau – Paaiškinimas) parengtas siekiant įgyvendinti vienodą valstybės pripažintų religinių bendruomenių apmokestinimo praktiką, taip pat siekiant suteikti metodinę pagalbą, konsultuojant religines bendruomenes mokesčių klausimais.Paaiškinime vartojamos tokios sąvokos:religinės bendruomenės – juridinį statusą turinčios religinės …

Kompensuojama už trejų metų nepanaudotas atostogas

 „Paprastai darbuotojo darbo metai nesutampa su kalendoriniais metais. DK numatyta, kad, nutraukiant darbo sutartį po 2015 m. gruodžio 1 d., kompensacija už nepanaudotas atostogas išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas, bet ne daugiau kaip už trejų darbo metų nepanaudotas kasmetines …

Kai fasadas svarbiau už turinį

 Su rudeniu atėjo ir ligų metas. Tačiau buhalteris negali nei ilgai sirgti, nei ilgai atostogauti.Nėra Lietuvoje tokios tvarkos, kuri leistų atidėti deklaracijos ar formos pateikimą. Ir niekas buhalterių neužjaus, ir tokios tvarkos nepaskelbs, kol buhalterių bendruomenė vieningai to nepareikalaus. O …

LBAA paklausė buhalterių nuomonės

Nuo 2017 m. sausio 1 d. duomenis SAF‑T rinkmenoje pagal Vyriausybės nutarimą Nr. 699 „Apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašas“, teikia įmonės, kurių 2015 m. finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 8 mln. eurų.Įmonės, kurių 2016 m. finansinių metų grynosios …

Kai apmokestinamasis asmuo už mokesčių skolas atsiskaito turtu

 PN yra pagal Lenkijos teisę įsteigta bendrovė, kuri verčiasi prekyba nekilnojamuoju turtu. Siekdama sumokėti skolas, susidariusias dėl apskaičiuoto nesumokėto mokesčio, bendrovė kreipėsi į savivaldybę su prašymu, kad už mokesčių skolas savivaldybei būtų perduotas žemės sklypas.PN kreipėsi į finansų ministrą su …

Muitai, mokesčiai, procedūros

Prekes iš trečiųjų šalių perka ir už jas moka Belgijos firma. Jos nurodymu prekės pristatomos tiesiai į Lietuvą perdirbti (prekės nėra įsigyjamos). Ar reikia mokėti importo PVM?Jei bus įforminta laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūra – mokesčiai nemokami, tačiau jei tos …

Ar privalote teikti duomenis SAF-T, ar ši prievolė laukia nuo 2018 m.?

Įmonės, kurių 2015 m. finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 8 mln. eurų, jau teikia VMI duomenis SAF-T rinkmenoje. Kitoms įmonėms, kurių 2016 m. finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 700 tūkst. eurų, ši prievolė atsiras nuo 2018 m. sausio 1 d. „AAM …

Kada vartotinas vietininko linksnis?

Gana dažnai girdime dideles vietininko linksnio klaidas. Pvz., Mes pagrinde (daugiausia; dažniausiai) finansuojame svarbius projektus; Visos jėgos pagrinde dabar nukreiptos avarijos pasekmių likvidavimui (Visos jėgos daugiausia dabar skiriamos avarijos padariniams likviduoti); Mūsų įmonė visumoje (apskritai; dažniausiai; paprastai) dirba pelningai; Laisvos …

Ir vėl viskas iš pradžių

Seimo rudens darbų sesijos programoje vėl numatyta svarstyti LR buhalterinės apskaitos įstatymo (BAĮ) pataisas. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijai (toliau – LBAA) buvo skubos tvarka persiųstas derinti LR buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 2 ir 10-1 straipsnių pakeitimo įstatymo NR. …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosPINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJA14737 2017 09 15FNTT Nr. V-132 2017 09 14Dėl Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo, sprendimo priėmimo ir vykdymo …