Mokestinių nuostolių perkėlimo ypatumai (1)

 Mokestinių laikotarpių nuostolių perkėlimo tvarka yra įteisinta Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 30 straipsnyje. Kokie nuostoliai priskiriami vieneto ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams?Jeigu mokestiniais metais iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas ir atskaičius leidžiamus bei ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus gaunami mokestinio laikotarpio …

Darbo apmokėjimo sistemos parengimas biudžetinėse įstaigose

 Nors Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas įsigaliojo 2017 m. vasario 1 d., tačiau ir šiandien, įdiegus darbo apmokėjimo sistemą pagal naujus reikalavimus, kyla klausimų ją įgyvendinant ir tobulinant.Pagal Darbo kodekso (DK) 140 str. 3 dalį, darbo apmokėjimo …

Vertinimai

Ekonomikos profesorius Povilas Gylys:„Progresiniai mokesčiai tiesiog būtini, tačiau ideologinis laukas, kuriame veikia ši Vyriausybė, yra toks galingas, kad net tie žmonės, kurie norėtų, negali to padaryti.“

Pritarta progresinių mokesčių idėjai. Padidino koeficientus. TVF ekspertai teigiamai įvertino šalies ekonomikos tendencijas ir fiskalinę politiką…

Pritarta progresinių mokesčių idėjaiSeimas po pateikimo pritarė dviem Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo projektams, kuriuose siūloma įvesti progresinį pajamų apmokestinimą. Padidino koeficientusSeimas ypatingos skubos tvarka pritarė Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4 ir 5 priedų …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti Iki lapkričio 27 d.(nes lapkričio 25 ne darbo diena)Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (D, M)1.1. Pateikiama 2017 m. spalio mėnesio PVM deklaracija (FR0600 forma), patvirtinta VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. …

Dingusių, visiškai ar iš dalies sugadintų apskaitos dokumentų atkūrimas

 Rengiant finansines ataskaitas, kartais pasigendama kai kurių apskaitos dokumentų arba dėl tam tikrų priežasčių jie sugadinti. Reikalinga juos atkurti arba pripažinti neatkuriamai prarastais.Jeigu dingusį, visiškai ar iš dalies sugadintą apskaitos dokumentą sudarė du arba keli jo egzemplioriai ir jeigu vienas …

Jaunoms šeimoms didės parama

Vyriausybė dar šių metų pradžioje programos įgyvendinimo priemonių plane žadėjo naujovių jaunoms šeimoms, siekiančioms įsigyti pirmąjį būstą. Vienas esminių aspektų – valstybės parama žadėta šeimoms, būstą įsigyjančioms ne didmiesčiuose, o regionuose.Šis valdžios pažadas po truputį ryškėja. Vyriausybė Seimo rudens sesijoje …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 147 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo“ pakeitimo

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko įsakymas2017 m. spalio 11 d. Nr. VA-84 Vilnius P a k e i č i u Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 …

Apgyvendinimo paslaugų teikimas – galimos verslo formos fiziniam asmeniui ir jų mokestiniai aspektai (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 42 (954) PVM prievolėsVadovaujantis LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVMĮ) 31 str. 1 dalies nuostatomis, PVM neapmokestinama gyvenamųjų patalpų nuoma, išskyrus:1) viešbučių, motelių, kempingų ir panašios apgyvendinimo paslaugos;2) šios dalies 1 punkte nenurodytą gyvenamųjų patalpų nuomą, …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-132 pakeitimo

Nr. (32.44-31-3E)-RM-33209 2017-10-30 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. VA-90 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-132 „Dėl Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamos …

Dėl pakeisto minimalios mėnesinės algos dydžio

Nr. (18.18-31-1E) RM-32237 2017-10-20 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) praneša, kad 2018 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. spalio 11 d. nutarimas Nr. 814 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“, kuriuo patvirtintas minimaliosios …

Naktinio darbo ypatumai

 Nemažai neaiškumų ir klausimų įmonėms kyla dėl Darbo kodeksu (DK) nustatyto naktinio darbo reglamentavimo, ypač dėl griežtų darbo laiko apribojimų nakties metu.DK 117 straipsnio nuostatos reglamentuoja darbo laiko režimo ypatumus dirbant naktį. Nakties laikas – kalendorinis laikas nuo 22 val. …

Vargšai vadovai, notarai, antstoliai

Aš tuo netikiu, tačiau taip teigia „Sodros“ „vyšninių vokų“ akcijos rezultatai.„Sodros“ duomenimis, iš 120 tūkst. ne pagal darbo sutartį dirbusių gyventojų net 72 tūkst. pajamos 2016 m. neviršijo MMA.Įdomiausia, kad net 1 tūkst. advokatų, advokatų padėjėjų, notarų, antstolių grupei priklausančių …

Didėja vartotojų teisės

2017 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Civilinio kodekso (CK) pakeitimo įstatymo projektas, priimtas 2016 m. gruodžio 8 d.Pakeitimai įtvirtina maksimalų 14 kalendorinių dienų terminą, per kurį pardavėjas privalo grąžinti vartotojui jo sumokėtą kainą, jei pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų daiktų, kai pirkėjas juos …

Darbo kodeksas apie darbuotojo nušalinimą nuo darbo

 LR darbo kodeksas (DK) daug dėmesio skiria darbo sutarties vykdymo sustabdymui, ką paprastai reiškia darbuotojo nušalinimą nuo darbo. Būtina suprasti, kad darbuotojas nėra atleidžiamas iš darbo, o tik kuriam laikui jam neleidžiama dirbti.DK 49 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad, darbuotojui …

Išmokos šeimai Europos Sąjungoje ir Lietuvoje

Nemažai Lietuvos piliečių yra išvykę dirbti ir (ar) gyventi į kitas Europos Sąjungos valstybes, tačiau dažnas nežino, kokias socialines garantijas, pašalpas ir išmokas jis gali gauti kitoje valstybėje ar kur turėtų kreiptis dėl jų. Todėl, dar prieš išvykstant, labai svarbu …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 28 straipsnio komentaro (apibendrinto paaiškinimo) (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 42 (954) 2. PMĮ 28 straipsnio 2 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimasKomentaras taikomas nuo 2017-01-01Šiame straipsnyje nustatyta, kad vienetams, turintiems teisę teikti paramą, leidžiama iš pajamų du kartus atskaityti LPĮ nustatyta tvarka paramai skirtas išmokas, įskaitant perleisto turto, suteiktų …

Mokesčių skaičiavimas pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą

 Mokesčio skaičiavimas pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą įtvirtintas LR mokesčių administravimo įstatymo 70 str. 1 dalyje, kur numatyta, kad tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas nevykdo arba netinkamai vykdo savo pareigas apskaičiuoti mokesčius, bendradarbiauti su mokesčių administratoriumi, tvarkyti apskaitą, saugoti apskaitos ar …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosDARBO RINKOS STEBĖSENA16612 2017 10 23LDB Nr. V-579 2017 10 20Dėl 2017 07 05 įsakymo Nr. V-389 „Dėl darbo rinkos stebėsenos vykdymo patvirtinimo“ pakeitimoPENSINĖS …