Naujojo Darbo kodekso taikymo mokestiniai aspektai (1)

 Įsigaliojo taip ilgai lauktas naujasis Darbo kodeksas (DK). Pusmetis, gautas jam „panagrinėti“, buvo į naudą. Kažkiek apsipratome, kažkiek pasiruošėme, nors galiausiai pagrindiniam pasiruošimui liko 2 savaitės. Naująjį Darbo kodeksą vertinant bendrai, galima pasakyti, kad jame liko mažiau imperatyvių (įsakmių) nuostatų, …

Buhalteriai galės lengviau tapti profesionalais

„AAM aktualijų“ savaitraščio apžvalgininkės Olitos MONTVYDIENĖS pokalbis su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriumi Audriumi LINARTU – Jau 1,5 m. einate Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus pareigas. Su kokiais iššūkiais ir …

Vertinimai

Europarlamentaras Bronis Ropė apie progresinius mokesčius:„Turbūt nekyla abejonių, kad turtingesni gali mokėti vieną kitą procentą daugiau, visuomenė būtų stipresnė, būtų mažesnė atskirtis tarp visuomenės grupių.“

Didžiausią grąžą pensijų kaupimo dalyviams pelnė akcijų pensijų fondai. Nykstančias lietuviškas veisles įamžino kolekcinės monetos. Mažėja valstybės tarnautojų skaičius…

Didžiausią grąžą pensijų kaupimo dalyviams pelnė akcijų pensijų fondaiLietuvos bankas praneša, kad Lietuvoje veikiančių pensijų fondų vidutinė grąža buvo teigiama, per pusmetį II pakopos pensijų fondai vidutiniškai uždirbo 1,5, III pakopos – 2,1 proc. Didžiausią grąžą pensijų kaupimo dalyviams pelnė …

Avansinis pelno mokestis

 Ar pelno nesiekiančios organizacijos privalo mokėti avansinį pelno mokestį?Pagal Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 47 straipsnio nuostatas, pelno nesiekiančios organizacijos (toliau – PNO) privalo deklaruoti ir mokėti avansinį pelno mokestį bendra tvarka kaip ir kiti juridiniai vienetai, t. y. …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

D – deklaruoti, M – mokėti Iki liepos 25 d. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (D, M)1.1. Pateikiama tinkamai užpildyta 2017 m. birželio mėnesio ir 2017 m. I pusmečio PVM deklaracijos FR0600 forma, patvirtinta VMI prie FM viršininko 2004 m. kovo 1 d. …

Kas įskaitoma į vidutinį darbo užmokestį?

Praėjusiame „AAM aktualijų“ numeryje rašėme, kad, skaičiuojant darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinį darbo užmokestį, vadovaujamasi LR Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtintu Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašu. …

Honorarai – apmokestinimo teisių pasiskirstymas tarp valstybių

 SituacijaNuolatinis Lietuvos gyventojas gavo honorarus iš užsienio valstybių – Latvijos ir Kazachstano įmonių. Šių pajamų gyventojas Lietuvoje nedeklaravo ir neapmokestino. KlausimaiKurioje valstybėje apmokestinami honorarai – honorarus išmokančios įmonės valstybėje ar honorarus gavusio gyventojo valstybėje? Ar honorarus gavusiam gyventojui yra prievolė šias …

Tarptautinių įmonių grupių ataskaitų teikimas

Kuris teisės aktas reglamentuoja Tarptautinių įmonių grupių ataskaitų pateikimo VMI prie FM taisykles?Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl apsikeitimo informacija apie tarptautinių įmonių grupių pateiktas ataskaitas įgyvendinti, pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra patvirtintos VMI prie FM viršininko 2017 m. …

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2002 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 28 „Dėl mokestinio laikotarpio nustatymo, atsižvelgiant į apmokestinamųjų vienetų veiklos ypatybes“ pakeitimo

Nr. (18.10-31-1E) RM-20817 2017-06-28Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, įgyvendinanti LR mokesčių administravimo įstatymo 75 straipsnį, kuriame įvesta taisyklė, kad juridiniai asmenys mokesčių deklaracijas ir kitas formas turi pateikti elektroniniu būdu, parengė 2017 m. birželio 26 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų …

Ar pastebite Lietuvoje didėjančias kainas?

Eurostato duomenimis, per metus vidutinės kainos Lietuvoje padidėjo 3,5 proc. Tai yra didžiausias infliacijos augimas Europos Sąjungoje. Infliaciją didino padidinti akcizai alkoholiniams gėrimams ir tabakui, padidintas PVM šilumos energijai. Euro zonoje kainos vidutiniškai padidėjo tik 1,3 proc. Nedaug nuo Lietuvos …

Kreditorių teisių gynimo priemonės (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 26 (938) Kitos CK numatytos priemonės kreditorių interesams gintiIšieškant skolas iš skolininkų, reikia nepamiršti ir kitų civilinės teisės institutų, nurodytų CK, ginančių kreditoriaus teises. Palūkanos. CK 6.37 str. 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas …

Klientų tapatybę finansų įstaigos galės nustatyti paprasčiau: paneigiami trys mitai

Ir finansų įstaigoms, ir vartotojams suteikiamos didesnės galimybės naudotis elektroninėmis finansinėmis paslaugomis, supaprastinant kai kuriuos kliento tapatybės nustatymo reikalavimus ir išplečiant nuotolinio tapatybės nustatymo būdus. Tai numatoma įteisinti pakeitus Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą.„Priėmus pakeistą įstatymą, paprastesniu kliento …

Naujovės komandiruočių reglamentavime

Naujojo Darbo kodekso 107 straipsnyje aptariama darbuotojo komandiruotės sąvoka.Darbuotojo komandiruotė yra jo darbo pareigų atlikimas kitoje, negu yra nuolatinė darbo, vietoje. Komandiruotės metu darbuotojui paliekamas jo darbo užmokestis. Jeigu komandiruotės metu darbuotojas patiria papildomų sąnaudų (transporto, kelionės, nakvynės ir kitų …

Paslaugų (prekių) apmokestinimas PVM

 SituacijaŽinybinis muziejus, kuris priklauso Direkcijai, PVM mokėtojai, teikia tokias atlygintinas paslaugas (tiekia prekes): organizuoja mokamas ekskursijas po muziejų; organizuoja nuolatines ir laikinas ekspozicijas, parodas; teikia muziejaus lankymo paslaugas; organizuoja su muziejaus veikla susijusius kultūrinius renginius, edukacinius užsiėmimus (pavyzdžiui, žvakių liejimo); …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifikacinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosUŽIMTUMAS11350 2017-07-03SADM Nr. A1-348 2017-06-30Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimoUžimtumo įstatymo 12 str. 2 d. 1 punktas, 15 str. 1 d. …

Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 27 (939)PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašas Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašas (toliau – …

Dėl kompensacijų už kilnojamojo pobūdžio darbą apmokestinimo

Nr. (32.42-31-1E) RM-22163 2017-07-13Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pripažintas netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimas Nr. 116 „Dėl Kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo …

Kaip rašyti datą

Įvairiuose dokumentuose data – būtinas elementas. Tačiau dažniausiai ją rašome trumpuoju būdu, t. y. metai, mėnuo ir diena nurodoma skaitmenų grupėmis. Anksčiau tarp šių skaitmenų grupių būdavo rašomas taškas (pvz., 1976.11.05), vėliau raštvedybos taisyklių rengėjai nusprendė, kad turi būti paliekamas …