Viešojo sektoriaus subjekto prarastų prekių apskaita (1)

 Pasitaiko atvejų, kai viešojo sektoriaus subjekto (toliau – VSS) per kurjerius pristatomos prekės dingsta ir galutinis prekių gavėjas (ypač tai aktualu, kai galutinis prekių gavėjas yra VSS) gauna ne visas priėmimo-perdavimo akte nurodytas prekes. Buhalterinės apskaitos tvarkytojams kyla klausimų, kaip …

Prestižo apmokestinimo klausimai (I)

 Straipsnyje analizuojami aktualūs prestižo apmokestinimo pelno mokesčiu klausimai. Pirmojoje straipsnio dalyje apibūdinama prestižo samprata, atvejai, kaip jis susiformuoja pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais, pateikiamas praktinis pavyzdys. Susipažinus su prestižo samprata, toliau kitose straipsnio dalyse bus plėtojami probleminiai praktiniai klausimai šia tema. Prestižo …

Vertinimai

„Luminor“ banko vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas apie Lietuvos ekonominę situaciją:„Lietuvos BVP vienam gyventojui pirmąjį šių metų pusmetį siekė 86 proc. ES vidurkio. Dar niekada negyvenome geriau.“

Infliacija. Susiviliojo. Pandemijos paveiktos įmonės…

InfliacijaStatistikos duomenimis, vidutinė metinė infliacija Lietuvoje rugpjūčio mėnesį buvo 1,6 proc. SusiviliojoDėl 200 eurų nedarbo paieškos išmokos Užimtumo tarnyboje užsiregistravo 36 tūkst. asmenų. Pandemijos paveiktos įmonės„Sodros“ duomenimis, 19 tūkst. Lietuvos įmonių turi skolų, rimtai pandemijos paveiktų įmonių yra apie 10 tūkst. FNTT akiratyje …

Iš akcininkų gautų paskolų mokestiniai aspektai (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 34 (1090) Įmonė sudarė paskolos sutartį su akcininku (fiziniu ir (ar) juridiniu asmeniu), kurioje numatytos palūkanos, atitinkančios tikrąją rinkos kainą. Ar, apskaičiuojant pelno mokestį, mokėtinos palūkanos leidžiamaisiais atskaitymais tampa, kai jos apskaičiuojamos, ar jų išmokėjimo momentu?Pagal PMĮ 7 …

Mokesčių deklaravimo ir mokėjimo kalendorius

DataĮvykisPavadinimas2020-09-15DeklaruotiUžsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracija (FR0313)MokestisPelno mokestisMokestinis laikotarpis2020-08-01 – 2020-08-31Pateikiama tinkamai užpildyta deklaracijos FR0313 forma, patvirtinta VMI prie FM viršininko 2002 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 40 „Dėl Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų …

Ar Lietuvos gyventojams jau reikia pradėti taupyti?

Finansų ministras Vilius Šapoka džiaugiasi, kad Lietuva labai gerai susitvarkė su pirmosios koronaviruso bangos padariniais, ekonomikoje išvengė recesijos. Taip pat tikimasi sulaukti teigiamų BVP pokyčių. Tačiau finansų ekspertai nėra tokie optimistai – jie pataria žmonėms neatsipalaiduoti ir tuojau pat pradėti …

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijai – 30 metų. Praeitis, dabartis ir ateities perspektyvos

Buhalterija ir auditas yra sėkmingai dirbančio ir visuotinę gerovę kuriančio verslo dalis. Ilona GURSKIENĖ LBAA kolegijos narė Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos įkūrimą lėmė istorinės aplinkybės. Lietuvai 1990 m. atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos visuomenės laukė dideli pokyčiai. Lietuva neturėjo teisės aktų, sudarančių sąlygas …

Ūkininkavimo apskaita, taikant periodinę atsargų registraciją

  Ūkininkų ūkiai, pasirinkę tvarkyti apskaitą pagal dvejybinę sistemą, yra suinteresuoti galimai paprastesne jos metodika. Prie jos supaprastinimo gali prisidėti periodinio atsargų apskaitos būdo taikymas. Kadangi šis būdas ūkių apskaitos tvarkytojams yra nepakankamai pažįstamas, mažai patirtas, tai riboja praktinį jo taikymą. Ūkio …

Skaidrinama elektroninė prekyba iš trečiųjų šalių

Vyriausybės kanceliarijoje įvyko asocijuotų verslo struktūrų ir valstybinių institucijų atstovų susitikimas, kuriame buvo diskutuojama elektroninės prekybos iš trečiųjų šalių poveikio Lietuvos mažmeninės prekybos sektoriui ir valstybės biudžeto pajamoms klausimais. Verslo atstovai pristatė savo atlikto tyrimo rezultatus apie elektroninės prekybos būdu …

Kartelius sudariusių įmonių vadovai turi tikėtis neigiamų teisinių pasekmių

Konkurencijos taryba nebe pirmus metus naudojasi Konkurencijos įstatyme numatyta galimybe kreiptis į teismą ir prašyti pritaikyti asmeninę atsakomybę kartelinius susitarimus sudariusių įmonių vadovams. Šiuo metu teismų sprendimų laukia 16 asmenų, kuriems gali būti apribota teisė 3–5 metus eiti vadovaujamas pareigas …

Kaleidoskopas

Rugsėjo 16 d. – Tarptautinė ozono sluoksnio apsaugos diena, Miškininko diena.Sukanka 153 m., kai 1867 m. gimė Sofija Pšibiliauskienė, viena iš seserų rašytojų, pasirašinėjusių Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu.Sukanka 400 m., kai 1620 m. iš Anglijos į Ameriką išplaukė laivas „Mayflower“ su …

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 133 „Dėl Gyventojo ne individualios veiklos turto įsigijimo kainos nustatymo tam tikrais atvejais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas2020 m. liepos 29 d. Nr. 846 Vilnius Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimą Nr. 133 „Dėl Gyventojo ne individualios veiklos turto įsigijimo kainos nustatymo tam …

Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą ir mokesčio už valstybinius gamtos išteklius kontrolės vidaus tvarkos aprašo patvirtinimo

Aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymas2020 m. rugpjūčio 3 d. Nr. AD1-227 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 16 straipsniu ir Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 6 d. įsakymu …

„AAM aktualijų“ ekspresas

Reglamen­tuojama sritisIdentifika­cinis TAR Nr., dataInstitucija, dokumento Nr., patvirtinimo (priėmimo) dataTeisės aktų registre paskelbto dokumento pavadinimasNuorodos, pagrindinės nuostatosSOC. DRAUDIMAS18804 2020 09 04SADM/SAM Nr. A1-812/V-1942 2020 09 04Dėl 2007 06 04 įsakymo Nr. A1-152/V-443 „Dėl E 104 LT formos pažymos išdavimo Lietuvos …

Paulavos respublikos pinigai?

Šarūnas SUBATAVIČIUS Paulava – tai unikalus, pažangiomis apšvietos epochos reformomis garsus dvaras-valstybė, 1769–1795 m. gyvavęs dabartinės Lietuvos teritorijoje. Nors panašių, privačių dvarų, palaikiusių autarkinę ūkio ekonomiką ar vykdžiusių įvairias reformas apšvietos epochoje, būta nemažai, tačiau tik Paulavoje buvo panaikinta baudžiava. Dvarą-valstybę …

200-asis 2021 m. „AAM aktualijų“ prenumeratorius – viešoji įstaiga „Jurbarko socialinės paslaugos“

Kaip ir kiekvienais metais „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ savaitraštis apdovanoja savo skaitytojus – metinius prenumeratorius. Kas šimtasis 2021 m. laikraščio prenumeratorius gaus nemokamą elektroninės versijos prenumeratą, o kas 500-ojo prenumeratoriaus lauks išskirtinis prizas – savaitgalis Nidoje dviem. Šiais metais …

Dėl teisės akto priėmimo

Nr. (32.44-31-3)RM-45880 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja apie VMI prie FM viršininko 2020 m. rugpjūčio 11 d. įsakymą Nr. VA-61 „Dėl finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo …

Lietuvos tarnautojų šeimų biudžetų kontrastai, arba kaip pragyventi iš menkutės algos

Abejojančiam pirkėjui anglas primintų patarlę: „Ką pirkti, tarkis su pinigine“, ypač kai piniginės storis – labai nevienodas. Docentas daktaras Leonas KRIVKA pasidomėjo, ką apie tai rašė tarpukario Lietuvos spauda. Elitinės šeimos išlaidavimaiŽinomo publicisto Justo Paleckio redaguojamame žurnale „Laiko žodis“ (1934 m.) …