Dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų pakeitimo


Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309
"Dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo " pakeitimo
(Žin., 2006, Nr. 100-3871)

Pakeistos Nelaimingų atistikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatos, patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 44-1448, Nr. 133-4803; 2005, Nr. 51-1706, Nr. 101-3744):