Naujos metinės pelno mokesčio deklaracijos formos


VMI prie FM viršininko 2007-01-15 įsakymu Nr. VA-2 patvirtintos naujos metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204, PLN204A, PLN204N ir PLN204U formos, kurios turi būti naudojamos deklaruojant 2006 mokestinių metų (ir vėlesnių mokestinių laikotarpių) pelno mokestį, ir šių formų užpildymo taisyklės. Anksčiau galiojusios metinių pelno mokesčio deklaracijų FR0475, FR0475A ir FR0475U formos, deklaruojant 2006 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio pelno mokestį, iš mokesčių mokėtojų nepriimamos. Vietoj FR0475 formos turi būti naudojama VMI prie FM viršininko 2007-01-15 įsakymu Nr. VA-2 patvirtinta PLN204 forma (pelno nesiekiantys vienetai vietoj FR0475 formos turi naudoti PLN204N formą), vietoj FR0475A formos – PLN204A forma, vietoj FR0475U formos PLN204U forma. Naujos metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N ir PLN204U formos elektroniniu būdu laikinai negali būti pateikiamos.

Mokesčių mokėtojai gali teikti ranka užpildytas metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N ir PLN204U formas, paskelbtas interneto svetainėje.
VMI primena, kad 2006 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio metinė pelno mokesčio deklaracija (PLN204, PLN204A, PLN204N ar PLN204U formų) turi būti pateikiama iki kito mokestinio laikotarpio dešimto mėnesio 1 d. (iki 2007 m. spalio 1 d., jei mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais), o paskutinio mokestinio laikotarpio per 30 dienų nuo veiklos pabaigos.“

Šaltinis: VMI