Mokesčio už aplinkos teršimą indeksavimo koeficientai


Mokesčio už aplinkos teršimą (iš stacionarių ir mobilių taršos šaltinių) indeksavimo koeficientai. Čia

Šaltinis: Aplinkos ministerija