Vyriausybė svarstys Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą

Vyriausybė svarstys Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą

Seime sudaryta darbo grupė parengė naują Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymo redakciją. Įstatymo projekte nustatomi smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, jiems taikomos valstybės paramos formos, verslo plėtrą administruosiančios institucijos. Įstatymo projekte nustatomos naujos institucijos – Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba bei Smulkiojo ir vidutinio verslo departamentas prie LR Vyriausybės. Vyriausybės nutarimo projektu siūloma iš esmės pritarti Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui, bet atsisakyti steigti Smulkiojo ir vidutinio verslo departamentą prie Vyriausybės. Naujos institucijos steigimas neatitinka Vyriausybės patvirtintų Valstybinio reguliavimo mažinimo strateginių krypčių nuostatų, todėl finansinių išteklių panaudojimo efektyvumo atžvilgiu tikslinga tobulinti esamą sistemą.

Šaltinis: Vyriausybė
2007-07-11