„Sodros“ našlių pensijas gaus daugiau asmenų


Vyriausybė pritarė Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimams, kuriais siūloma praplėsti „Sodros“ našlių pensijų gavėjų ratą. Našlių pensijos už mirusius iki 1991 m. birželio 1 d. asmenis bus skiriamos nereikalaujant, kad mirusysis būtų įgijęs pensijai skirti reikalaujamą minimalų stažą. Skiriant našlių pensiją reikėtų įrodyti tik po 1991 m. birželio 1 d. mirusio asmens įgytą valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą. Siūloma skiriant našlių pensijas už tuos mirusius asmenis, kurie iki mirties dienos gavo netekto darbingumo (invalidumo) ar senatvės pensiją, netaikyti reikalavimo dėl minimalaus darbo stažo. Pakeitimais numatyta sumažinti reikalaujamų santuokoje išgyventi metų skaičių teisei į našlių pensiją (jei našlys (našlė) su mirusiuoju neturėjo vaikų) ir vietoj 5 metų nustatyti 1 metus. Siūloma drausti valstybės biudžeto lėšomis bazinei pensijai nesukakusius senatvės pensijos amžiaus neįgalaus asmens, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (visiška negalia), slaugytojus ir tuo atveju, kai slaugytojai gauna „Sodros“ našlių (maitintojo netekimo) pensiją. Netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavimo laikas būtų įskaitomas į valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, skiriant ne tik senatvės pensijas, bet ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijas. Siūloma, kad pataisos įsigaliotų nuo 2007 metų gruodžio 1 d.

2007-10-18 Šaltinis: Vyriausybė