Pensijų dalis bus išmokėta visiems dirbusiems pensininkams už 1995–2002 m.


Seimas pritarė Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijų dalies išmokėjimo įstatymui. Šis įstatymas nustato valstybinių socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijų dalies išmokėjimo sąlygas ir tvarką tiems šių pensijų gavėjams, kurie po pensijos paskyrimo laikotarpiu nuo 1995 m. sausio 1 d. iki 2002 m. gruodžio 31 d. turėjo draudžiamųjų pajamų, dėl kurių dydžio pagal tuo metu galiojusias LR valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nuostatas jiems buvo mokama ne visa paskirta valstybinė socialinio draudimo senatvės ar invalidumo pensija. Teisę gauti senatvės ar invalidumo pensijos dalį, priklausančią mirusiam asmeniui, turi taip pat asmenys, kuriems paveldėjimo tvarka pereina mirusiojo asmens turtas. Nustatoma, jog apskaičiuota senatvės ar invalidumo pensijos dalies suma asmeniui išmokama 2008 -2010 m. Vyriausybės nustatyta tvarka nuo 2008 m. liepos 1 d.

2007-11-07 Šaltinis: LR Seimas