Rengiamasi ratifikuoti Jungtinių Tautų Neįgalimųjų teisių konvenciją


Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos posėdyje aptartas parengtas Neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos protokolo ratifikavimo galimybių ir tikslingumo analizės projektas. Neįgaliųjų teisių konvencijos ratifikavimas yra svarbus žingsnis ir naujas postūmis ne tik neįgaliųjų, bet ir visos visuomenės teisių gynimo srityje. Konvenciją pasirašiusios valstybės turi priimti reikalingus teisės aktus dėl joje numatytų neįgaliųjų teisių įgyvendinimo. Nuspręsta geriau išnagrinėti parengtą Konvencijos analizės projektą, įvertinant, kokių įstatymų leidybos, administracinių, informacinių ar kitokių priemonių turi būti imtasi, siekiant kuo tinkamiau įgyvendinti Konvencijoje pripažintas žmonių su negalia teises. Atsižvelgus į įvairių institucijų nuomones dėl ratifikavimo galimybių, bus rengiamas įstatymo projektas dėl Konvencijos ratifikavimo. Vėliau projektas bus teikiamas Seimui. Konvencijos tikslas – skatint, apsaugoti ir užtikrinti visų neįgaliųjų visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, taip pat skatinti pagarbą šių asmenų prigimtiniam orumui. Neįgaliųjų teisių konvencija – pirmasis bandymas įpareigoti visas tarptautinės bendruomenės valstybes gerbti neįgalių žmonių teises. Valstybės turės priimti reikalingus teisės aktus dėl konvencijoje numatytų neįgaliųjų teisių įgyvendinimo ir privalės panaikinti visa, kas susiję su neįgaliųjų diskriminacija. Pagal Konvencijos protokolą į Neįgaliųjų teisių komitetą galės kreiptis tos šalies, kuri yra pasirašiusi minėtą konvenciją, piliečiai, ir pranešti apie Konvencijos nuostatų pažeidimus.

2007-11-26 Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija