Piniginę socialinę paramą galės gauti daugiau žmonių


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teiks Vyriausybei svarstyti Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo pakeitimus. Siūloma numatyti, kad, skaičiuojant šeimos pajamas piniginei socialinei paramai gauti, į šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamas nebūtų įskaitomos kas mėnesį gaunamos socialinio pobūdžio pajamos: išmokos vaikui, socialinės stipendijos bei pagalbos pinigai, mokami pagal Socialinių paslaugų įstatymą. Siūloma, kad nebūtų įskaitomi mokinių, besimokančių dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ar profesinio mokymo įstaigose pagal bendrojo lavinimo programą ir (ar) pagal profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti, su darbo santykiais susijusios pajamos.Šiuo metu skiriant piniginę socialinę paramą, įskaitomos visų šeimos narių arba vieno gyvenančio asmens gaunamos pajamos, išskyrus slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas, pajamas iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija 1 ha, transporto išlaidų kompensacijas neįgaliesiems bei kompensacijas donorams. Priėmus siūlomus pakeitimus, padidėtų piniginė socialinė parama nepasiturinčioms šeimoms, auginančioms vaikus bei labiausiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms: didesnę paramą gautų tėvai (motina arba tėvas), vieni auginantys vaikus, gausios šeimos bei šeimos, kurių vaikai dirba vasaros atostogų metu. Teisę į socialinę pašalpą įgytų daugiau šeimų bei vienų gyvenančių asmenų, kuriems nurodytų pajamų įskaičiavimas į jų pajamas trukdė gauti piniginę socialinę paramą. Taip pat daugiau vaikų galėtų gauti nemokamą maitinimą bei aprūpinimą mokinio reikmenimis.

2008-04-29 Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija