Patobulinta išmokų šeimai ir globojamiems vaikams sistema


Šiandien Seimas priėmė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtą Išmokų vaikams įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą. Pagrindinis šio įstatymo pakeitimų tikslas – tobulinti išmokų šeimai ir globojamiems vaikams sistemą: mažinti šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų, socialinę atskirtį; užtikrinti, kad išmoką vaikui („vaiko pinigus“) gautų globojami vaikai; gerinti išmokų vaikams teikimo bei globojamų vaikų integracijos į visuomenę sąlygas. „Šiuo metu mūsų prioritetas – mažinti šeimų, kuriose auga vaikai, skurdą ir socialinę atskirtį. Dėl šios priežasties įstatymo pakeitimai nukreipti į labiausiai pažeidžiamas socialines grupes: gausias šeimas – šių šeimų vaikams siūlome padidinti išmoką vaikui ,,vaiko pinigus“, globojamus vaikus – siūlome, kad visi globotiniai, nepriklausomai nuo to, kur jie globojami ir kas juos globoja, gautų tiek globos (rūpybos) išmoką, tiek ,,vaiko pinigus“, taip pat buvusiems globotiniams padidinti išmoką, skirtą jiems įsikurti. Nuosekliai siekdami pozityvių demografinių pokyčių, norime paremti jaunas šeimas, todėl siūlome padidinti vienkartinę išmoką gimus vaikui ar jį įvaikinus“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė. Minėtais Išmokų vaikams įstatymo pakeitimais: 1. Padidinta išmoka vaikui („vaiko pinigai“), mokama tris ir daugiau vaikų auginančių šeimų vaikams nuo 3 iki 18 metų ir vyresniems, jeigu jie mokosi bendrojo lavinimo mokykloje, profesinio mokymo įstaigoje pagal formaliojo profesinio mokymo programas ar yra aukštosios mokyklos dieninių nuosekliųjų studijų studentai, bet neilgiau kaip iki jiems sukanka 24 metai, nuo 0,4 iki 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio (anksčiau – MGL), t. y. nuo 52 iki 97,5 Lt. 2. Padidinta vienkartinė išmoka gimusiam ar įvaikintam vaikui nuo 8 iki 11 bazinės socialinės išmokos dydžio, t. y. nuo 1040 iki 1430 Lt. 3. Nustatyta, kad išmoka vaikui vieną ar du vaikus auginančių šeimų vaikams mokama iki 18 metų ir vyresniems, jei jie mokosi pagal bendrojo lavinimo programą nepriklausomai nuo mokyklos tipo. 4. Globojamam vaikui bus mokama tokio pat dydžio, kaip vieną ar du vaikus auginančių šeimų vaikams, išmoka vaikui („vaiko pinigai“), neatsižvelgiant į tai, kad vaikas gauna kitą valstybės paramą (gauna globos (rūpybos ) išmoką, nakvynę, maitinimą ir kt.). 5. Sudaryta galimybė išmoką vaikui mokėti pagal pareiškėjo pageidavimą: vienam iš vaiko tėvų, globėjui (rūpintojui) į jų vardu arba į vaiko vardu atidarytą sąskaitą banke, vaikui, sukakus 18 metų, pateikus jau pilnamečio asmens prašymą, išmoką skirti ir mokėti jam pačiam. 6. Padidinta išmoka buvusiems globotiniams įsikurti nuo 50 iki 75 bazinės socialinės išmokos dydžio, t. y. nuo 6500 iki 9750 Lt. Iš viso šio įstatymo nuostatų įgyvendinimui iš valstybės biudžeto reikės 65,41 mln. Lt. Išmokų vaikams įstatymo pakeitimai, numatantys didesnio dydžio išmoką vaikui gausių šeimų vaikams, įsigalios nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. Nuostatos, reguliuojančios išmokos vaikui („vaiko pinigų“) mokėjimą globojamiems vaikams, globos (rūpybos) išmokos vaikams užsieniečiams, kurių globa (rūpyba) vykdoma Lietuvoje, mokėjimą, vienkartinės išmokos vaikui ir vienkartinės išmokos įsikurti padidinimą, įsigalios nuo 2009 m. sausio 1 d. 2008-07-01 Šaltinis: LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija