Pusės metų centrinės valdžios sektoriaus finansiniai duomenys

Pusės metų centrinės valdžios sektoriaus finansiniai duomenys

Birželį centrinės valdžios sektoriaus pajamos buvo 2 932,5 mln. litų, išlaidos – 2 809,4 mln. litų, o sandoriai su nefinansiniu turtu – 234,9 mln. litų. Grynųjų pinigų pagrindu apskaitomas centrinės vadžios sektoriaus deficitas birželį sudarė 111,8 mln. litų, arba 0,1 proc. prognozuojamo 2008 m. BVP (110 413 mln. litų).

Šešių šių metų mėnesių centrinės valdžios sektoriaus pajamos siekė 15 786,2 mln. litų, išlaidos – 15 852,5 mln. litų, o sandoriai su nefinansiniu turtu – 884 mln. litų. Centrinės valdžios sektoriaus pirmojo pusmečio grynųjų pinigų srautų balansas buvo neigiamas (950,3 mln. litų, arba 0,9 proc. BVP). Centrinės valdžios sektorius apima valstybės biudžetą, socialinės apsaugos fondus („Sodrą“, Privalomojo sveikatos draudimo ir Užimtumo), taip pat nebiudžetinius Privatizavimo, Garantinį, Rezervinį (Stabilizavimo), Ignalinos AE uždarymo, 1990 m. blokados fondus bei Santaupų atkūrimo sąskaitą, taip pat Valstybės turto fondą ir Turto banką.

Šaltinis: Finansų ministerija
2008-07-30