Mokesčiai žemdirbiams


Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė informacinį leidinį apie kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių vienetų mokamus mokesčius, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2, 5, 12, 34, 382, 41, 58 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 40¹ straipsniu ir IX¹ skyriumi įstatymu Nr. XI-73 (Žin., 2008, Nr. 149-6000) bei Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 19, 51, 56, 58, 91, 1251 straipsnių pakeitimo ir 1251 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymu (toliau — PVM įstatymo pakeitimas, Žin., 2008, Nr. 149-6034). Leidinio nuostatos yra suderintos su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.

Šaltinis: VMI
2009-01-29