Koks bankų pelningumas?


Bankų pateiktų neaudituotų metinių finansinių ataskaitų duomenimis, 2008 metais 7 šalies bankai ir 2 užsienio bankų skyriai dirbo pelningai, o 2 bankai ir 5 užsienio bankų skyriai patyrė nuostolių. Bendras šalies bankų uždirbtas pelnas 2008 metais siekė 902,6 mln. Lt – tai 21,9 proc. mažiau, nei buvo 2007 metais, kai bankai uždirbo 1 156,1 mln. Lt. Praėjusiais metais bankų sistemos uždirbtas pelnas sumažėjo pirmą kartą po šešerių metų, per kuriuos bankų sistemos uždirbamas pelnas nuolat augo.
Pastebėtina, kad didžioji dalis bankų pelno buvo uždirbta per pirmuosius tris praėjusių metų ketvirčius. O praėjusių metų ketvirtąjį ketvirtį bankų sistemos pelno augimas faktiškai sustojo: tą ketvirtį bankai uždirbo tik 18,2 mln. Lt pelno.
2008 metais bankų gautos grynosios palūkanų pajamos buvo 316,0 mln. Lt didesnės (19,4 proc. daugiau), palyginti su 2007 metais, o 2007 metais grynosios palūkanų pajamos augo net 577,1 mln. Lt (54,8 proc. daugiau), palyginti su 2006 metais.

Šaltinis: Lietuvos bankas
2009-02-02