Motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų gavėjų dėmesiui


Nuo 2009 m. sausio 1 d. ligos ir motinystės socialiniu draudimu motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpoms gauti privalomai draudžiami asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis, savarankiškai dirbantys asmenys – IĮ savininkai, TŪB ir KŪB tikrieji nariai, ūkininkai ir jų partneriai, asmenys, kurie verčiasi individualia veikla (išskyrus tuos, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimus), bei asmenys, kurie gauna pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos (iš draudėjo, su kuriuo jie nesusiję darbo arba jų esmę atitinkančiais santykiais).

Šie asmenys laikomi apdraustaisiais nuo dienos, kai sumokamos socialinio draudimo įmokos iki teisės į atitinkamą pašalpą atsiradimo dienos, jei per šį laikotarpį buvo mokėtos socialinio draudimo įmokos.Motinystės pašalpa skiriama, jeigu iki pirmos nėštumo ir gimdymo atostogų dienos asmuo turi ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą. Nuo 2009 m. liepos 1 d. stažo reikalavimas keičiasi: reikės turėti ne trumpesnį kaip 9 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius, o nuo 2009 m. spalio 1 d. – ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius stažą. Teisę į tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas šie apdraustieji įgis, jeigu iki pirmos tėvystės ar vaiko priežiūros atostogų dienos turės ne trumpesnį kaip 7 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius socialinio draudimo stažą. Nuo 2009 m. liepos 1 d. stažo reikalavimas taip pat keičiasi: reikės turėti ne trumpesnį kaip 9 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius, o nuo 2009 m. spalio 1 d. – ne trumpesnį kaip 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą. Asmenų, gaunančių pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos arba pagal autorines sutartis, socialinio draudimo stažas nustatomas pagal sumokėtas socialinio draudimo įmokas. Jei šios įmokos sumokėtos nuo MMA dydžio sumos, įgyjamas 1 mėnesio socialinio draudimo stažas. Tais atvejais, kai įmokos sumokėtos nuo mažesnės arba didesnės nei MMA, socialinio draudimo stažas laikomas proporcingai mažesniu arba didesniu. Šie asmenys ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą atitinkamai pašalpai gauti įgyja, jeigu iki nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogų pradžios yra sumokėję ligos ir motinystės socialinio draudimo įmokas. Šias įmokas būtina sumokėti nuo tokios MMA dydžių draudžiamųjų pajamų sumos, koks yra reikalaujamas stažas tam tikrai pašalpai gauti. Kai asmenys, mokantys socialinio draudimo įmokas, pašalpai paskirti reikalingo stažo skaičiavimo laikotarpiu pajamų gauna ir pagal darbo sutartis, ir iš sporto, atlikėjo veiklos ar pagal autorines sutartis, taip pat kaip savarankiškai dirbantys asmenys. Nustatant jų teisę į atitinkamą pašalpą, reikalingas stažas apskaičiuojamas pagal kiekvienos rūšies stažo skaičiavimo taisykles ir sumuojamas (išskyrus laikotarpius, kurie dubliuojasi). Nuo 2009 m. sausio 1 d. kompensuojamasis uždarbis motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų dydžiui nustatyti apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per 9 kalendorinius mėnesius (nuo 2009 m. liepos 1 d. – per 12 kalendorinių mėnesių), buvusius iki nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogų pradžios mėnesio. Asmenims, kuriems nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogos prasidėjo š. m. balandžio mėnesį, pašalpos yra skaičiuojamos iš laikotarpio nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2009 m. kovo 31 d. jų turėtų draudžiamųjų pajamų. Jeigu asmenys tuo laikotarpiu, pagal kurio draudžiamąsias pajamas apskaičiuojamas kompensuojamasis uždarbis, pajamų gavo ir pagal darbo sutartį, ir iš sporto, atlikėjo veiklos ar pagal autorines sutartis, taip pat kaip savarankiškai dirbantys asmenys, visos šios pajamos yra susumuojamos.Motinystės (tėvystės) pašalpos dirbantiems (turintiems draudžiamųjų pajamų) asmenims mokamos įvertinus jų draudžiamąsias pajamas. Kai apdraustasis, kuris buvo ar yra išleistas vaiko priežiūros atostogų, turi mažesnių už pašalpą draudžiamųjų pajamų, jam mokamas apskaičiuotos pašalpos ir jo atitinkamą mėnesį turėtų draudžiamųjų pajamų skirtumas – iš paskirtos motinystės (tėvystės) pašalpos atimamos už tą patį mėnesį priskaičiuotos draudžiamosios pajamos (išskyrus priskaičiuotos motinystės, motinystės (tėvystės) ir tėvystės pašalpas). Apdraustajam, kuriam už kovo mėnesį priskaičiuota 2800 Lt dydžio motinystės (tėvystės) pašalpa ir 1200 Lt dydžio darbo užmokestis, susidaro 1600 Lt dydžio pašalpos skirtumas. Pašalpų gavėjai, norintys gauti motinystės (tėvystės) pašalpos skirtumą (pašalpos dalį), turi pateikti praėjusio mėnesio darbo užmokesčio (nurodoma priskaičiuota suma), gauto visose darbovietėse, pažymą (pažymas). Jeigu priskaičiuotos draudžiamosios pajamos didesnės už paskirtąją motinystės (tėvystės) pašalpą, ši pašalpa nemokama. Motinystės, tėvystės pašalpa skiriama, jeigu į „Sodros“ teritorinį skyrių buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nėštumo ir gimdymo ar tėvystės atostogų pabaigos. Pašalpa mokama ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių, skaičiuojant nuo kreipimosi skirti pašalpą dienos. Motinystės ( tėvystės) pašalpa skiriama, jeigu dėl jos kreiptasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius, skaičiuojant nuo laikotarpio, už kurį asmuo turi teisę gauti pašalpą, pabaigos. Sprendimas dėl pašalpos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, kai „Sodros“ teritorinis skyrius gauna prašymą su visais reikiamais dokumentais.

Šaltinis: „Sodra“
2009-05-21