Pristatyta Seimo III (rudens) sesijos darbų programa

2009 m. rugsėjo 10 d. laikinai pavaduojanti Ministrą Pirmininką finansų ministrė Ingrida Šimonytė pristatė Seimo nutarimo „Dėl Seimo III (rudens) sesijos darbų programos“ projektą. Ji pažymėjo, kad Vyriausybė stengėsi atsirinkti prioritetus, vadovavosi savo programa, tarptautiniais įsipareigojimais ir gyvenimo realybe. Vieną siūlymų dalį tradiciškai sudaro eurointegraciniai teisės aktai. Finansų ministrė paminėjo „įstatymų mokėjimus ir mokėjimų įstaigas reglamentuojančius įstatymus, įvairių rūšių transporto veiklą reguliuojančių įstatymų ir kodeksų pakeitimus, paslaugų direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę, viešuosius pirkimus ir įvairius įmonių veiklos aspektus reglamentuojančius įstatymus. Antrasis teisės aktų projektų blokas susijęs su Vyriausybės veiklos programa. Pirmoji grupė – viešieji finansai, biudžetas – pagrindinis šalies metinis finansų planas. Ekonomikos nuosmukis itin stipriai paveikė viešuosius finansus, grįžome maždaug į 2006 m. Pasaulio ekonomikoje šiuo metu pastebimi santūrūs atsigavimo ženklai, vyrauja nuomonė, kad padėtis labai trapi ir negalima atsipalaiduoti. Pats atsigavimo procesas yra gerokai sudėtingesnis, nors pozityvių ženklų pastebime ir savo rodikliuose. Vis dėlto biudžetų padėtis vis dar negalės gerėti natūraliai, nes toliau mažės darbo užmokesčio fondas ir pajamos iš įvairių mokesčių. Augimas šuoliais sukūrė iliuziją, kad gyvenimas pagerėjo iš esmės ir visiems laikams, todėl leido prisiimti įvairius įsipareigojimus, kurių finansuoti gaunamomis pajamomis nepajėgiame, o finansavimas skolintomis lėšomis tik perkelia skolų maišą ateinančioms kartoms, todėl akivaizdu, kad teks kartu spręsti, kaip atsisakyti nepakeliamų įsipareigojimų, kaip sumažinti viešąsias išlaidas. Sudėtingų sprendimų teks ieškoti ir socialiai jautriose srityse, nes socialinio draudimo fondo biudžetą nuosmukis palietė itin nuožmiai. Vyriausybė teiks siūlymus peržiūrėti įvairias šios srities išlaidas, tačiau griežtai laikydamasi solidarumo principo ir siekdama apsaugoti mažiausias pajamas gaunančias visuomenės grupes. Vyriausybė siūlys būtinus sprendimus socialinių reikalų, švietimo, sveikatos sistemos ir valstybės valdymo srityse. Antras teisės aktų blokas yra susijęs su saulėlydžio iniciatyvomis, optimizuojant įstaigų valdymą ir pavaldumą, racionalizuojant įstaigų išlaikymo išlaidas. Sunkmečiu viešojo administravimo sistema tiesiog privalo parodyti pavyzdį, taupydama mokesčių mokėtojų lėšas, yra būtina peržiūrėti funkcijas, atsisakyti jų dubliavimo, jungti ar kitaip pertvarkyti institucijas, optimizuoti darbuotojų skaičių. Įgyvendinus kitus siūlomus saulėlydžio projektus, mažės viešųjų įstaigų, finansuojamų ir biudžeto, bus aiškesnė jų buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė bei atsiskaitymas už biudžeto lėšų naudojimą. Vyriausybės siūlymuose taip pat numatyta daug kitų iniciatyvų energetikos, sveikatos apsaugos, teisėkūros ir kitose srityse. Čia paminėtini teisės aktai, reikalingi Ignalinos atominei elektrinei uždaryti, civilinio bei darbo kodeksų pakeitimai.

Šaltinis: Seimas 2009-09-11