Pakeistos gyventojų, besiverčiančių individualia veikla, buhalterinės apskaitos taisyklės

LR finansų ministro 2010 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 1K-166 pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklės.

Šaltinis: Finansų ministerija 2010-06-01