Rudens sesijoje Vyriausybė teiks per 100 įstatymų projektų

Vyriausybė Seimo rudens sesijai teiks 105 įstatymų projektus ir 194 lydimųjų teisės aktų projektus energetikos ir transporto, ekonomikos skatinimo srityse, valstybės valdymo modernizavimo, kovos su korupcija bei Saulėlydžio komisijos siūlymams įgyvendinti. Tarp svarbiausių rudens sesijos darbų bus kitų metų biudžeto tvirtinimas. Energetikos ir transporto srityse teikiami projektai, susiję su atominės elektrinės statyba, elektros ir dujų tinklų atskyrimu. Nemažai įstatymų projektų skirta ekonomikai skatinti ir kovai su korupcija. Ekonomikos skatinimui parengtas visas priemonių paketas, kuriuo siekiama supaprastinti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procesą, supaprastinti reikalavimus viešųjų pirkimų skelbimui, sumažinti administracinę naštą įmonėms, įtvirtinti fizinio asmens bankrotą reglamentuojančias teisines normas, suaktyvinti daugiabučių namų modernizavimo programą ir kt. Taip pat teikiami Saulėlydžio komisijos siūlymai dėl atskirų institucijų statuso pakeitimo ar reorganizavimo, funkcijų išgryninimo, didesnio viešųjų įstaigų veiklos skaidrumo, turto valdymo administracinės sistemos pertvarkymo įgyvendinti. Valstybės valdymo modernizavimo, kovos su korupcija srityse siekiama supaprastinti didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus tvirtinimo procesą, skaidrinti valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo ir privatizavimo procesą, kompleksiškai tobulinti teisėkūros procesą ir kita.

Šaltinis: Vyriausybė 2010-08-26