Bankų veiklos Lietuvoje rezultatai

Šių metų trečiasis ketvirtis bankams buvo gana sėkmingas. Nors tuo laikotarpiu bankų turtas (aktyvai) šiek tiek sumažėjo, tačiau šis sumažėjimas buvo vienas iš mažiausių nuo 2009 m. pradžios. Šiek tiek mažėjo ir bankuose laikomų klientų indėlių apimtys, tačiau išliko devynių mėnesių ir metinis indėlių augimas. Ketvirtinis paskolų sumažėjimo tempas toliau mažėjo ir trečiąjį ketvirtį buvo mažiausias nuo 2009 m. pradžios, o rugpjūčio bei rugsėjo mėnesiais paskolų portfelis net didėjo. Per 2010 m. devynis mėnesius bankai (Paskolų rizikos duomenų bazės duomenimis) suteikė 6,7 mlrd. Lt naujų paskolų, tačiau didesnis grąžinamų paskolų srautas bei paskolų nuvertėjimas nulėmė 2,4 mlrd. Lt (3,9 proc.) paskolų portfelio sumažėjimą. Nors paskolų portfelis šiemet ir toliau menksta, tačiau, palyginti su 2009 m., ne taip reikšmingai: per 2009 m. atitinkamą laikotarpį paskolų portfelio susitraukimas buvo beveik tris kartus didesnis (6,8 mlrd. Lt). Tai lemia mažesnės bankų sudaromų specialiųjų atidėjinių apimtys bei aktyvesnis kreditavimas. 2010 m. trečiąjį ketvirtį bankų sistemos paskolų portfelis susitraukė 0,3 mlrd. Lt (daugiausia dėl AB „Citadele“ banko patronuojančiam bankui perduotų neveiksnių paskolų) – mažiausiai nuo 2009 m. pirmojo ketvirčio. Pažymėtina, kad tiek rugpjūtį, tiek ir rugsėjį paskolų portfelis didėjo (atitinkamai 163,2 mln. Lt ir 59,9 mln. Lt) ir 2010 m. spalio 1 d. sudarė 59,1 mlrd. Lt bei buvo panašaus dydžio kaip 2007 m. pabaigoje. 2010 m. trečiąjį ketvirtį išliko pastarojo meto paskolų portfelio struktūros pokyčių tendencijos: bankai aktyviau kreditavo valstybės sektorių bei dukterines lizingo bendroves, o kitos paskolų portfelio dalys ir toliau mažėjo. Beveik dvejus metus nuostolingai dirbusi bankinė sistema šių metų trečiąjį ketvirtį uždirbo 44,2 mln. Lt pelno, o devynių mėnesių nuostolis sumažėjo iki 363,9 mln. Lt. Palyginimui, praėjusiais metais per devynis mėnesius bankinė sistema buvo patyrusi 1,37 mlrd. Lt nuostolių. Pelningai šių metų devynis mėnesius dirbo 2 bankai ir 4 užsienio bankų skyriai, o likę 7 bankai ir 4 užsienio bankų skyriai patyrė nuostolių.

Šaltinis: Lietuvos bankas 2010-10-27