Teisingai naudojamos paramos bei labdaros lėšos – neapmokestinamos

Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija nustatė ne vieną lėšų panaudojimo ne pagal paskirtį atvejį. Vienas Šiaulių paramos ir labdaros fondas per laikotarpį nuo 2006 m. pradžios iki 2008 m. pabaigos panaudojo daugiau nei 336 tūkst. litų, skirtų paramai ir labdarai, ne pagal paskirtį: lėšas skolino, mokėjo už kitą įmonę. „Lėšos, skiriamos labdaros tikslams, nėra apmokestinamos mokesčiais. Skolinimas bei finansinių laidavimų ir finansinių garantijų teikimas – finansinės paslaugos. Kadangi paramai ir labdarai skirtos lėšos buvo panaudotos ne pagal LR labdaros ir paramos įstatyme nustatytą paskirtį, o pagal LR finansų įstaigų įstatymą teiktos finansinės paslaugos, tos lėšos apmokestinamos, taikant 15 proc. mokesčio tarifą“, – aiškina Šiaulių AVMI viršininko pavaduotoja Zofija Brazaitienė. Fondui buvo priskaičiuota daugiau kaip 62 tūkst. litų pelno mokesčio, delspinigių bei baudų. Taip pat kreiptasi į VĮ Registrų centro Šiaulių filialą, siūlant panaikinti šio fondo labdaros gavėjo statusą, nes fondas, pažeisdamas įstatymą, per vienerius kalendorinius metus iš paramos ir labdaros lėšų didesnę kaip 250 MGL dydžio sumą arba didesnę kaip 500 MGL dydžio sumą per trejus kalendorinius metus iš eilės panaudojo ne pagal paskirtį. „Per organizacijas, kurios yra registruotos paramos gavėjais, vykdomas labdaros teikimo procesas vyksta skaidriau, sumažinama mokesčių vengimo ar pinigų „plovimo“ galimybė. Nors paramos gavėjai turi teikti deklaracijas, atsiskaityti, kokiems tikslams buvo panaudotos labdarai skirtos lėšos, pasitaiko ir yra nustatoma pažeidimų. „Mokesčių administratorius visuomet ieško dialogo su mokesčių mokėtoju, ragindamas išaiškėjusius neatitikimus šalinti, savanoriškai atlikti mokestines prievoles, – primena Šiaulių AVMI viršininko pavaduotoja Z. Brazaitienė. – Niekada neskubama taikyti sankcijų. Tikrinant vieną viešąją įstaigą, kuri įregistruota paramos gavėjų sąraše ir 2009 metais gavo 36 tūkst. litų paramą, buvo nustatytas lėšų panaudojimas ne pagal paskirtį: 32 tūkst. litų buvo paskolinti susijusiam asmeniui. Viešoji įstaiga, dar vykstant mokestiniam tyrimui, patikslino ir papildomai deklaravo beveik 5 tūkst. litų mokėtiną į biudžetą pelno mokesčio sumą. Dėl to jokių baudų jai neskirta.“ Dar viena viešoji įstaiga (VšĮ) per metus sugebėjo panaudoti beveik 900 tūkst. litų ne pagal paskirtį. Pirkti baldai, kurie nenaudojami įstaigos veikloje (naudojami kitoje įmonėje), paramai ir labdarai gautos lėšos skolintos paramą suteikusios bendrovės susijusiai įmonei, fiziniam asmeniui. Taigi šios lėšos, panaudotos ne pagal paskirtį ir pripažintos ne paramos lėšomis, buvo apmokestintos. VšĮ turės sumokėti sprendimu patvirtintą beveik 133 tūkst. litų pelno mokesčio sumą, daugiau nei 42 tūkst. litų pelno mokesčio delspinigių bei 40 tūkst. litų baudos.

Šaltinis: VMI 2010-12-06