Naftos produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių projektas

Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad nuo 2011 m. sausio 1 d. neteks galios Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 270 (Žin., 2001, Nr. 85-2990).Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 21 str. 9 d., parengė Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių projektą. VMI kviečia susipažinti su projektu ir teikti pastabas bei pasiūlymus.

Šaltinis: VMI 2010-12-27