Pradėtos priiminėti paraiškos gauti paramą inovaciniais čekiais

Parama teikiama inovacijas diegti siekiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Šiais metais numatyta per inovacinius čekius įmonėms paskirstyti 1 mln. litų paramos. Praėjusiais metais sėkmingai įgyvendinus didelio susidomėjimo sulaukusią paramą inovaciniais čekiais, buvo nuspręsta ir šiemet teikti šią paramą. Inovaciniai čekiai skirti žinių tarp mokslo ir verslo atstovų perdavimui pagreitinti, paskatinti įmones, remiantis mokslo pasiekimais, vykdyti inovacinę veiklą bei mokslo ir studijų institucijas atlikti verslo poreikius atitinkančius mokslinius tyrimus ir orientuoti savo veiklą į mokslinių tyrimų komercializavimą. Pasak Ūkio ministerijos Inovacijų ir žinių visuomenės departamento Inovacijų politikos skyriaus vedėjos Rimos Putkienės, šiemet atlikus 2010 metais įgyvendintos inovacinių čekių schemos vertinimą, inovacinių čekių schema buvo atnaujinta – pailgintas inovacinio čekio naudojimo laikotarpis, supaprastintos administracinės procedūros: įmonė galės teikti paraišką tik elektroniniu būdu, atnaujintas ir praplėstas už inovacinį čekį teikiamų paslaugų sąrašas, kuriame šiemet yra daugiau kaip 600 paslaugų“, – sakė R. Putkienė. „Per inovacinius čekius teikiama parama bus skiriama technologinę plėtrą skatinantiems moksliniams taikomiesiems (pramoniniams) tyrimams, eksperimentinei (technologinei plėtrai) ir techninėms galimybių studijoms“, – teigė Inovacijų politikos skyriaus vedėja R. Putkienė. Kaip ir praėjusiais metais, inovaciniai čekiai bus dviejų rūšių: 10 tūkst. Lt ir 20 tūkst. Lt vertės. Pirmieji bus finansuojami 100 proc., o antrieji – 75 proc. Įmonė, praėjusiais metais gavusi 10 tūkst. Lt vertės inovacinį čekį, šiemet galės pretenduoti tik į 20 tūkst. Lt vertės inovacinį čekį. Viena įmonė per visą inovacinių čekių priemonės kvietime nurodytą laikotarpį galės gauti vieną čekį. Inovacinį čekį norinti gauti įmonė turi kreiptis į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą.

Šaltinis: Ūkio ministerija 2011-03-09