Priimtas naujas Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas

Seimas priėmė Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą. Atsisakyta reikalavimų, kad Turto arba verslo vertinimo paslaugų teikėjai turi būti įsisteigę LR teritorijoje. Numatyta, kad Turto arba verslo vertinimo įmone gali būti Lietuvoje įsteigtas juridinis asmuo, kitos valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija arba jų filialai, kurie Lietuvos teisės aktų nustatyta tvarka verčiasi turto arba verslo vertinimo veikla. Turto arba verslo vertintojais galės būti ir kitos valstybės narės piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi ES teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis. Nepriklausomas turto arba verslo vertintojas galės verstis turto arba verslo vertinimo veikla, jeigu turės ne žemesnę kaip vertintojo (aukštesnę) kvalifikaciją ir bus apsidraudęs civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Įtvirtinta nuostata, kad kitų valstybių narių fizinių asmenų profesinė kvalifikacija būtų pripažįstama taikant Lietuvoje nustatytus pripažinimo principus ir mechanizmus ir vadovaujantis šiuo įstatymu patvirtintu Kitų valstybių narių turto arba verslo vertintojų profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarkos aprašu. Turto arba verslo vertintojus drausmins Garbės teismas, nustatyta turto vertintojų drausminė atsakomybė, drausminių nuobaudų skyrimo pagrindai.

Šaltinis: Seimas 2011-06-27