2012 metais bus grąžinamos nepriemokos 1995–2002 metais dirbusiems pensininkams

Kitų metų birželį bus išmokėta likusi invalidumo ir senatvės pensijų nepriemokų dalis 1995–2002 metais dirbusiems pensininkams. Šiam tikslui bus skirta 262,6 mln. litų. 2012 m. birželio mėnesį bus išmokėtos likusios nepriemokos 1995–2002 metais dirbusiems ir draudžiamųjų pajamų turėjusiems pensininkams, gavusiems ne viso dydžio senatvės ar invalidumo pensiją. Šias nepriemokas gaus 88,3 tūkst. žmonių. Daliai dirbusių pensininkų šios nepriemokos buvo išmokėtos ankstesniais metais, todėl kitų metų birželį bus galutinai baigtos mokėti nepriemokos minėtu laikotarpiu dirbusiems likusiems pensininkams. Pensijų nepriemokos bus išmokėtos asmenims, kurie 2008 m. sausio 1 d. (2007 m. lapkričio 6 d. Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijų dalies išmokėjimo įstatymo įsigaliojimo dieną) nebuvo sukakę 70 metų. Visus reikalingus duomenis, kad susidariusi nepriemoka šiems gavėjams būtų išmokėta „Sodra“ turi, tad jiems niekur nereiks kreiptis ar teikti dokumentų, prašymų. Pensijų nepriemokos bus išmokėtos ir iki 2008 m. sausio 1 d. mirusių šių pensijų gavėjų turto paveldėtojams. Pastarieji dėl nepriemokos išmokėjimo turi kreiptis į Sodros teritorinį skyrių, kuris mirusiajam mokėjo pensiją.

Šaltinis: Sodra
2011-12-30