Nuo 2012-ųjų – naujos nelaimingų atsitikimų darbe ir prof. ligų soc. draudimo įmokos tarifų grupės

Nuo kitų metų keičiasi nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupės bei įmokų dydis. Remiantis 2011 m. balandžio 20 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 458 patvirtinta "Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifo grupėms metodika" Valstybinio socialinio draudimo fondo („Sodros“) taryba 2012 metams draudėjus paskirstė į tris nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų įmokos tarifo grupes. Antrajai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų įmokos tarifo grupei buvo priskirti 174 draudėjai, kurių įmokos tarifas bus 0,42 proc. (bendrasis draudėjų socialinio draudimo įmokos tarifas bus 31,22 proc.). 175 draudėjai priskirti trečiajai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų įmokos tarifo grupei, kurios įmokos tarifas 0,9 proc. (bendrasis draudėjų socialinio draudimo įmokos tarifas bus 31,7 proc.). Draudėjai, nepriskirti antrajai ir trečiajai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms, lieka pirmoje grupėje, kurios įmokos tarifas mažiausias – 0,18 proc. (bendrasis draudėjų socialinio draudimo įmokos tarifas bus 30,98 proc.). Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo grupių įmokų tarifai apskaičiuojami, įvertinant kiekvieno draudėjo traumatizmo ir profesinio sergamumo rodiklius per praėjusius tris metus bei vidutinį metinį apdraustųjų skaičių. Draudėjams, pas kuriuos per pastaruosius trejus kalendorinius metus įvyko daugiausiai mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, pripažintų draudiminiais įvykiais, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifas 2012 m. bus 0,9 proc. Jie yra priskirti trečiajai įmokos tarifo grupei. Draudėjams, pas kuriuos per pastaruosius trejus kalendorinius metus įvyko mažiau mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, pripažintų draudiminiais įvykiais, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifas 2012 m. bus 0,42 proc. Jie yra priskirti antrajai įmokos tarifo grupei. Likusiems draudėjams įmokos tarifas bus 0,18 proc., jie yra priskirti pirmajai įmokos tarifo grupei.

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupė
Tarifo dydis nuo 2012 m. (%)
Tarifo dydis 2011 m. (%)
Pirmoji grupė
0,18
0,9
Antroji grupė
0,42
0,38
Trečioji grupė
0,90
0,18
Ketvirtoji grupė
1,80

2011 metais galiojo trys tarifų grupės: pirmoji mokėjusi didžiausią nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų įmoką siekusią 0,9 proc. (bendrasis draudėjų socialinio draudimo įmokos tarifas buvo 31,70 proc.), antroji atitinkamai 0,38 proc. ir 31,18 proc. ir trečioji – 0,18 proc. ir 30,98 proc.

Šaltinis: Sodra
2011-12-30