Kredito unijoms – naujas saugiklis: privaloma likvidžių lėšų saugos pagalvė

Siekdamas padidinti kredito unijose laikomų indėlių saugumą, Lietuvos bankas nusprendė kredito unijoms taikyti naują likvidumo reikalavimą – padengimo likvidžiuoju turtu rodiklį. Jo laikytis unijos privalės nuo 2013 m. pradžios. Rodiklio tikslas – užtikrinti, kad kredito unijos visuomet turėtų tam tikrą kiekį aukštos kokybės likvidaus turto, kuris, susidarius nepalankioms sąlygoms, iškart galėtų būti paverstas grynaisiais pinigais. Tai leistų unijoms patenkinti atsiradusį papildomą pinigų poreikį mėnesio laikotarpiui, nepritraukiant papildomų pinigų srautų ir išvengiant būtinybės nuostolingai parduoti kitą turtą. Šiuo metu dauguma kredito unijų neturi likvidumo problemų, tačiau naujas saugiklis padėtų išvengti problemų, jei jų kiltų ateityje dėl sparčios kredito unijų plėtros ir su tuo susijusios likvidumo rizikos. „Padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimas įpareigos kredito unijas tiksliau prognozuoti pinigų srautus ir veiks tarsi saugos pagalvė, kuri išsiskleistų iškilus finansinėms problemoms. Nustatyta, kad į rodiklio skaičiavimą bus įtraukiamas tik aukštos kokybės likvidus turtas: grynieji pinigai, Europos ekonominės erdvės šalių vyriausybių ir centrinių bankų išleisti vertybiniai popieriai, jei „Standard & Poor’s“, „Fitch Ratings arba Moody’s Investors Service“ reitingų agentūros šioms šalims yra suteikusi ne mažesnį kaip AA- ar Aa3 ilgalaikį skolinimosi reitingą. Aukštos kokybės likvidžiu turtu bus pripažįstama ir 50 proc. kredito unijos lėšų, laikomų Lietuvos centrinės kredito unijos likvidumo palaikymo rezerve. Aukštos kokybės likvidaus turto suma neturi būti mažesnė už grynąjį netenkamų pinigų srautą.

Pagal 2012 m. liepos 1 d. duomenis, padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimą vykdytų visos kredito unijos, bet keletas iš jų tik su nedideliu rezervu. Panašus reikalavimas – likvidumo atsargos – bankams pradėtas taikyti jau 2010 m. Šių metų kovo mėn. Lietuvos banko valdyba patvirtino Kredito unijų veiklos priežiūros tobulinimo krypčių nuostatas. Jas vykdant stiprinama kredito unijų priežiūra, griežtinami kapitalo ir kiti reikalavimai, aukščiau pakelta kredito unijų vadovų kvalifikacijos kartelė. Šiuo metu Lietuvoje veikia Lietuvos centrinė kredito unija ir 77 kredito unijos. Jos vienija apie 141 tūkst. narių.

Šaltinis: Lietuvos bankas