Siūloma pratęsti PVM lengvatas šildymui ir vaistams

Seimas po pateikimo pritarė PVM įstatymo pataisų projektui, kuriuo siūloma iki 2013 m. gruodžio 31 d., pratęsti lengvatinio 9 proc. PVM tarifo taikymą šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), už į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti bei šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti (toliau – šilumos energija ir karštas vanduo) ir lengvatinio 5 proc. PVM tarifo taikymą vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka, taip pat siekiama aiškiau reglamentuoti ir supaprastinti kai kuriuos apmokestinimo PVM tvarkos aspektus.

Siūloma nustatyti, kad PVM skirtumas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui bus grąžinimas žemės ūkio produkcijos tiekėjams PVM mokėtojams už įsigytus ar importuotus degalus, trąšas, sėklas, pašarus, priemones nuo kenkėjų ir piktžolių, išskyrus į PVM atskaitą įtrauktą importo PVM sumą, įskaitytą vadovaujantis PVM įstatymo 94 straipsnio nuostatomis. Siekiant išsaugoti asmens teisę į asmeninių duomenų konfidencialumą, siūloma atsisakyti reikalavimo PVM sąskaitose faktūrose ar mokėjimą įforminančiuose apskaitos dokumentuose privalomai nurodyti asmens kodą. Įgyvendinant  naujausią ES Teisingumo Teismo praktiką, siūloma panaikinti reikalavimą, kad, siekiant pasinaudoti importuotų prekių importo PVM atskaita, importo PVM būtų sumokėtas. Kartu siūloma patikslinti ir Pelno mokesčio įstatymo 24 straipsnį. Projektams po pateikimo pritarta bendru sutarimu, juos numatoma svarstyti kartu su 2013 m. valstybės biudžeto antruoju svarstymu.

Šaltinis: Seimas