- Aktualijos.lt - http://aktualijos.lt -

Draudėjai priskirti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms

„Sodros“ taryba apsisprendė dėl draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų įmokos tarifo grupėms. Antrajai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų įmokos tarifo grupei buvo priskirti 169 draudėjai, kurių įmokos tarifas bus 0,42 proc. (bendrasis draudėjų  socialinio draudimo įmokos tarifas bus  31,22 proc.).

160 draudėjų priskirti trečiajai  nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų įmokos tarifo grupei, kurios įmokos tarifas – 0,9 proc. (bendrasis draudėjų  socialinio draudimo įmokos tarifas bus  31,7 proc.).

Draudėjai, nepriskirti  antrajai ir trečiajai  nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms, lieka pirmoje grupėje, kurios įmokos tarifas mažiausias – 0,18 proc. (bendrasis draudėjų  socialinio draudimo įmokos tarifas bus 30,98 proc.).

2013 m. veiklą pradedantys draudėjai turi mokėti pirmajai grupei nustatytą įmokos tarifą.

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo  grupių įmokų tarifai  apskaičiuojami,  įvertinant  kiekvieno draudėjo traumatizmo ir profesinio sergamumo rodiklius per praėjusius trejus metus bei vidutinį metinį apdraustųjų skaičių, taip pat Valstybinės darbo inspekcijos nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimus. Nuo 2014 m., priskiriant draudėjus vienai ar kitai grupei, papildomai bus vertinama, ar darbo priemonės ir sąlygos atitinka reikalavimus.

2013 m. nėra draudėjų, priskirtų ketvirtai grupei, kurios nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifas yra 1,8 proc.

Bendrasis draudėjų už apdraustuosius mokamas socialinio draudimo įmokos tarifas susideda: pensijų socialinio draudimo įmoka – 23,3 proc., ligos ir motinystės socialinio draudimo įmoka 3,4 proc., nedarbo socialinio draudimo įmoka – 1,1 proc., nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmoka: pirma grupė – 0,18 proc., antra grupė – 0,42 proc., trečia grupė – 0,9 proc., ketvirta grupė – 1,8 proc., privalomojo sveikatos draudimo įmoka 3 proc.

Šaltinis: „Sodra“