2013 m. pirmąjį pusmetį šalies bankų pelną mažino kritusios palūkanų pajamos

Pirmąjį 2013 m. pusmetį mažėjant bankų svarbiausioms – grynųjų palūkanų – pajamoms, toliau mažėjo bankų sektoriaus pelnas. Šių metų antrąjį ketvirtį Lietuvoje veiklą nutraukus “UniCredit” grupei, sumenko metus augęs paskolų portfelis.

„Bankų sistema pirmąjį pusmetį plėtojosi tvariai, o “UniCredit” grupės pasitraukimas finansų sektoriui didesnės įtakos neturėjo. Dėl Europos Centrinio Banko sprendimų jau kurį laiką vyraujant mažų palūkanų aplinkai, o skolinimui atsigaunant pamažu, toliau mažėjo bankų pajamos iš palūkanų. Tokios tendencijos jau paveikė ir gali veikti netolimos ateities pelningumo rodiklius“, – sako Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas.

2013 m. pirmąjį pusmetį bankų sistemos pelnas sudarė 550,3 mln. Lt. Eliminavus pelną iš sandorių, susijusių su bankų patronuojamosiomis bendrovėmis, visas sektoriaus pelnas prieš mokesčius ir atidėjinius, palyginti su 2012 m. atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo 12,7  proc.  – iki 378,6 mln. Lt. Pirmąjį pusmetį pelningai dirbo šeši bankai ir šeši užsienio bankų filialai, nuostolingai – vienas bankas ir trys užsienio bankų filialai.

 Šaltinis: Lietuvos bankas