Dėl VMI viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

VMI informuoja, kad, atsižvelgdama į nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojusio naujos redakcijos Žemės mokesčio įstatymo (Žin., 2011, Nr. 163-7743) nuostatas, parengė ir patvirtino VMI viršininko 2013 m. rugsėjo 27 d. įsakymą Nr. VA-57 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. Šiuo Įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos forma (KIT703) bei jos priedas, taip pat Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos duomenų tikslinimo forma (KIT716) bei Žemės mokesčio administravimo taisyklės (toliau – Taisyklės), kurios taikomos apskaičiuojant žemės mokestį už 2013 ir vėlesnius metus. Informacinis pranešimas paskelbtas VMI interneto svetainėje.

Šaltinis: VMI