Už netinkamą reklamą – bauda UAB „MCB Finance“

Už Vartojimo kredito įstatymo reikalavimus pažeidžiančią reklamą Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė vartojimo kredito davėjai UAB „MCB Finance“ 15,5 tūkst. Lt baudą.

Priežiūros tarnyba nustatė, kad 2013 m. pabaigoje UAB „MCB Finance“ transliuotose televizijos reklamose nurodydavo informaciją apie dalinių mokėjimų sumą arba vartojimo kredito kainą gerokai didesniu ir ryškesniu šriftu nei kita reikalaujama nurodyti standartinė informacija, pavyzdžiui, kredito palūkanų norma, o radijo reklamose standartinė informacija apskritai nebūdavo nurodoma. Tokia reklama neleido vartotojams visapusiškai įvertinti siūlomos sudaryti sutarties sąlygų ir priimamo įsipareigojimo.

Vartojimo kredito įstatyme nustatyta: jei vartojimo kredito sutarties reklamoje nurodoma palūkanų norma arba bet kokios su vartojimo kreditu susijusios išlaidos, tai būtina kartu aiškiai, glaustai ir pastebimai nurodyti ir standartinę informaciją, t. y. palūkanų normą, bendrą vartojimo kredito sumą, bendrą vartojimo kredito kainos metinę normą ir kt. Lietuvos banko parengtose Finansinių paslaugų reklamos gairėse, aiškinant reklamos pastebimumo reikalavimą, nurodoma, kad tekstas neturi būti pateiktas mažesniu ar sunkiau įskaitomu šriftu, palyginti su kita reklamoje teikiama informacija.

Bauda skirta, atsižvelgus į pažeidimų kiekį ir mastą – reklama buvo skleidžiama labai dažnai ir plačiai (pasitelkiant platų populiariausių televizijos kanalų ir radijo stočių tinklą). Kartu atsižvelgta į tai, kad nebuvo atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių. 

Šaltinis: Lietuvos bankas