Siūlo, kad asmens kode neliktų asmens duomenų

Teisingumo ministerija siūlo keisti asmens dokumentuose esančių asmens kodų sudarymo tvarką. Nereikšminį asmens kodą sudarytų registro atsitiktinai parinktų 11 skaičių seka. Teisingumo ministerijos nuomone, šiuo metu asmens kodas turi griežtą vidinę struktūrą, pagal kurią lengva nustatyti asmens amžių, lytį ar net gimimo vietą (užsieniečių atveju), todėl iš esmės tai pažeidžia asmens teisę į privatumą. Yra ribojamas tokio asmens kodo naudojimas elektroninėje erdvėje, jo negalima skelbti viešai. Todėl apsunkinama juridinių asmenų veikla, nes be asmens kodo neįmanoma tiksliai identifikuoti juridinio asmens vadovo, kyla daug teisminių ginčų dėl juridinių asmenų veiklos. Pakeitus reikšminį asmens kodą į nereikšminį, nekils grėsmių asmens duomenų saugumui naudojant asmens kodą elektroninėje erdvėje, teikiant asmenims viešąsias ir administracines elektronines paslaugas. Siūloma, kad asmens kodo keitimas būtų vykdomas palaipsniui ir žmogui papildomai nieko nekainuotų. Naujai įsigaliosiančio įstatymo nuostatos dėl reikšminio asmens kodo keitimo būtų taikomos tik tiems asmenims, kurie keistų asmens dokumentus įsigaliojus šiam įstatymui. Asmenims keičiant savo asmens dokumentus, kurių galiojimas yra pasibaigęs, vidutiniškai per 10 metų  kartu būtų pakeisti ir jų asmens kodai be jokių papildomų išlaidų asmens dokumentų keitimui.

Šaltinis: Teisingumo ministerija