Dėl VMI prie FM viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, , kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

VMI prie FM viršininko 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. VA-62 „Dėl VMI prie FM viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ numatyta, kad ūkio subjektai, turintys licencijas, nurodytas LR kelių transporto kodekse, vykdyti keleivių ir (ar) krovinių vežimo už atlygį veiklą ir naudojantys naftos produktus, bioproduktus, kitus degiuosius skystus produktus tik standartinėse gamintojo prie visų to paties tipo motorinių transporto priemonių nuolatinai pritvirtintose ir gamintojo techniniuose dokumentuose nurodytose variklių degalų talpyklose, turi naudojamų degalų apskaitą tvarkyti atskirai pagal kiekvieną transporto priemonę taip, kad būtų galima nustatyti į atitinkamos transporto priemonės degalų bakus įpilto ir toje transporto priemonėje sunaudoto ir (arba) iš transporto priemonės degalų bakų išpilto kuro kiekį.  Apskaitant degalų sunaudojimą, turi būti kaupiami duomenys apie kilometrų skaitiklio rodmenis ataskaitinio laikotarpio, ne ilgesnio kaip kalendorinis mėnuo, pradžioje ir pabaigoje, taip pat kaupiami dokumentai, pagrindžiantys degalų įsigijimą ir degalų sunaudojimą atitinkamoje transporto priemonėje. Įsakyme taip pat įtvirtinta, kokie duomenys turi būti kaupiami degalų išpylimo iš transporto priemonės atveju, įskaitant būtinus transporto priemonės remonto atvejus. Įsakymo nuostatos įsigalioja 2014 m. lapkričio 1 d.

Šaltinis: VMI