Pritarė Viešųjų įstaigų įstatymo pataisoms dėl finansinių ataskaitų teikimo

Seimas pritarė Viešųjų įstaigų įstatymo pataisų projektui, kuriuo siūloma, kad viešosios įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinį, o tais atvejais, kai auditas atliktas arba pagal įstatymus privalo būti atliktas, audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su auditoriaus išvada teiktų Juridinių asmenų registrui (JAR). Viešosios įstaigos, priskiriamos viešojo sektoriaus subjektams, finansinių ataskaitų rinkinį, o tais atvejais, kai auditas atliktas arba pagal įstatymus privalo būti atliktas, audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su auditoriaus išvada, JAR teiktų Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Viešųjų įstaigų įstatymo pataisų įstatymas įsigaliotų 2015 m. birželio 1 d. Šio įstatymo nuostatos dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio teikimo JAR būtų taikomos teikiant 2015 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių metinių finansinių ataskaitų rinkinius.

Šaltinis: Seimas