Bus išmokėtos kompensacijos dirbusiems pensininkams

Seimas reglamentavo kompensacijų išmokėjimo dirbusiems pensininkams tvarką. Įtvirtinta, kad kompensacijos senatvės pensijų gavėjams, 2010-2011 m. dirbusiems ir gavusiems papildomai sumažintas pensijas, bus pradėtos išmokėti 2016 m. Kompensacijas nutarta išmokėti per 3 m. 2016 m. II ketvirčio paskutinį mėnesį senatvės pensijų gavėjams bus išmokėta 33 proc. praradimų. 2017 ir 2018 m. I ketvirčio paskutinį mėnesį atitinkamai bus išmokėta po 33 ir 34 proc. praradimų. Jeigu asmeniui apskaičiuota nepriemoka bus ne didesnė kaip 100 eurų, ji bus išmokėta visa 2016 m. II  ketvirčio paskutinį mėnesį. Nustatytas analogiškas kompensavimo mechanizmas valstybinių pensijų gavėjams, kuriems valstybinės pensijos nuo 2010 iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. buvo mokamos sumažintų dydžių dėl to, kad jie dirbo ir turėjo draudžiamųjų pajamų. Kompensuojamosios sumos bus paveldimos ir jos bus išmokamos 2018 m. IV ketvirčio paskutinį mėnesį, jeigu jie dėl mirusiajam priklausiusios senatvės pensijos kompensuojamosios sumos išmokėjimo kreipsis iki 2018 m. spalio 31 d.

 Šaltinis: Seimas