Didinamas azartinių lošimų srities skaidrumas

Finansų ministerija parengė Azartinių lošimų įstatymo pakeitimų projektą, kuriuo siūloma nustatyti, kad kiekviena bendrovė, organizuojanti azartinius lošimus ir eksploatuojanti lošimo automatus, privalo juos sujungti į lošimo automatų duomenų valdymo sistemą laidinėmis, radijo, optinėmis ar kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis. Sistema užfiksuotus ir apdorotus lošimo automatų identifikacinius, veikimo ir elektroninių skaitiklių duomenis perduos saugoti Lošimų priežiūros tarnybos administruojamai lošimo automatų kontrolės sistemai. Šiuo metu Lietuvoje eksploatuojami 4 363 lošimo automatai, iš kurių – apie 1200 pažangūs ir galėtų būti sujungti į lošimo automatų duomenų valdymo sistemą. Atsižvelgiant į tai, kad ne visi šiuo metu eksploatuojami lošimo automatai galės būti sujungti į lošimo automatų duomenų valdymo sistemą (tam reikės juos arba modifikuoti, arba keisti naujais), projektu siūloma nustatyti pereinamąjį laikotarpį minėtam reikalavimui įgyvendinti – t. y. siūloma nustatyti, kad nauji reikalavimai įsigaliotų 2019 m. lapkričio 1 d. Šaltinis: Finansų ministerija