Bendro darbo rezultatas: patvirtintos ir paskelbtos i.VAZ taisyklės

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja, kad patvirtintos kartu su verslo atstovų komanda parengtos Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklės. Jos numato duomenų apie gabenamus krovinius pateikimo mokesčių administratoriui elektroniniu būdu tvarką. Kartu parengtas ir i.VAZ duomenų rinkmenos aprašymas. Važtaraščių duomenis verslo subjektai į VMI išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) posistemį i.VAZ turėtų pradėti teikti nuo 2016 m. spalio 1 d. Įsiklausius į verslo atstovų pastabas, patvirtintų i.VAZ taisyklių nuostatos apima tik tuos krovinių gabenimus, kurie vyksta tik kelių transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje ir kai jie vyksta tarp ekonominę veiklą vykdančių juridinių ar fizinių asmenų, kurie tarpusavyje susiję krovinio vežimo komerciniais santykiais. Taip pat, formuojant duomenų teikimo per i.VAZ tvarką,  numatyti tiek vidutiniems ir stambiems, tiek smulkiesiems verslininkams svarbūs atvejai, kada duomenų nereikės teikti, netgi jeigu pagal teisės aktus važtaraščius išrašyti privaloma: pavyzdžiui, kai krovinio siuntėjas yra ne PVM mokėtojas arba kai krovinio siuntėjas yra PVM mokėtojas, kurio bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus neviršijo 45 tūkst. eurų. Akcentuotina, kad VMI, plėsdama el. paslaugų spektrą, siekia mažinti administracinę naštą verslui, todėl tiems mokėtojams, kurie veikloje naudoja verslo valdymo sistemas, duomenų perdavimas į i.VAZ bus automatizuotas, o smulkieji verslininkai, neturintys važtaraščių išrašymo kompiuterinių programų, galės pasinaudoti i.VAZ važtaraščių išrašymo paslauga ir papildomai duomenų teikti VMI jau nereikės. Šaltinis: VMI  
Šaltinis: VMI