Dėl VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. VA-44 „Dėl Naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisyklių bei pranešimo FR0656 formos patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos praneša, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2016 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. VA-71 (TAR, 2016, Nr. 2016-13924, toliau − įsakymas) pakeistos 2004 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. VA-44 patvirtintos Naują transporto priemonę iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigijusio fizinio asmens dokumentų pateikimo ir pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo taisyklės. Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2016-05-27 rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-15553 Šaltinis: VMI