Seimas po svarstymo pritarė Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo projektui

Seimas po svarstymo bendru sutarimu pritarė naujos redakcijos Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo projektui Nr. XIIP-3238(2), kuriuo siekiama  tobulinti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo sistemą, užtikrinant adekvačias išmokas apdraustiesiems, praplėsti apdraustųjų, turinčių teisę gauti šios draudimo rūšies išmokas, ratą bei užtikrinti šios draudimo rūšies išmokų tikslumą ir taiklumą. Įstatymo projektu siūloma einamųjų metų draudžiamąsias pajamas, derinant su kitais keičiamais socialinio draudimo įstatymais, pakeisti šalies vidutiniu darbo užmokesčiu. Numatoma susiaurinti nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo sąvoką, atsižvelgiant į tai, kad nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinis draudimas draudžia darbdavio riziką. Draudžiamaisiais įvykiais nebūtų laikoma: įvykis pertraukos pailsėti metu, išskyrus papildomų, specialių pertraukų ar pertraukų pailsėti ir pavalgyti metu, kai darbuotojas yra darbo vietoje, įmonės patalpose ar jos teritorijoje; įvykis, įskaitant eismo įvykį, vykstant į (iš) darbo ir namų, išskyrus tuos atvejus kai darbuotojai yra vežami iki darbo vietos ir atgal organizuotai darbdavio transportu; įvykis, įskaitant eismo įvykį vykstant į ne darbovietėje esančią vietą, kurioje darbuotojui išmokamas darbo užmokestis, ir vietą ne darbovietės teritorijoje, kurioje darbuotojas gali būti pertraukos pailsėti ir pavalgyti metu. Svarstomu projektu taip pat apibrėžiamas išmokų pobūdis. Išmokos laikomos tik turtinės žalos – tai yra negautų pajamų (ar jų dalies), atlyginimu. Asmeniui mirus, tiek vienkartinės, tiek periodinės draudimo išmokos vertintinos kaip turtinės žalos (tai yra prarastų pajamų) atlyginimas. Periodinės draudimo išmokos apdraustajam mirus būtų diferencijuojamos, apskaičiuojamos pagal formulę  ir priklausytų nuo apdraustojo  asmens darbo užmokesčio. Šaltinis: LR Seimas