Dėl naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių pakeitimo

VMI prie FM informuoja, kad 2016 m. liepos 5 d. priimtas VMI prie FM viršininko įsakymas Nr.VA-100 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr.VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2016 m. liepos 7 d.  rašte Nr. (18.2-31-2) RM-19468. Šaltinis: VMI