Dėl leidinio „0 proc. PVM tarifo taikymą pagrindžiantys įrodymai nefasuotų naftos produktų ir suskystintų naftos dujų tiekimo į kitą Europos Sąjungos valstybę narę sandoriuose“

VMI prie FM  informuoja, kad parengė leidinį „0 proc. PVM tarifo taikymą pagrindžiantys įrodymai nefasuotų naftos produktų ir suskystintų naftos dujų tiekimo į kitą Europos Sąjungos valstybę narę sandoriuose“. Leidinio tikslas – suteikti daugiau teisinio aiškumo verslo subjektams, vykdantiems tarptautinę prekybą nefasuotais naftos produktais ir suskystintomis naftos dujomis, todėl leidinyje yra pateikiama tipinės šio sektoriaus vykdomos prekybos schemos bei pavyzdinis ir nebaigtinis galimų įrodymų, pagrindžiančių 0 proc. PVM tarifo taikymą pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 49 straipsnio 1 dalį, tiekiamoms prekėms ir kelių transportu išgabenamoms į kitą valstybę narę, sąrašas. Visą informaciją rasite VMI prie FM 2016 m. rugpjūčio  3 d.  rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-21775. Šaltinis: VMI