Pritarė Konvencijos dėl darbo žvejybos sektoriuje įsigaliojimui

 Lietuva pritarė Konvencijos dėl darbo žvejybos sektoriuje ratifikavimo.  Konvencija dėl darbo žvejybos sektoriuje Nr. 188 yra didelis indėlis į saugesnį žvejybos sektorių, ja skatinamas tinkamas žvejų darbas ir sąžiningesnė žvejybos laivų savininkų konkurencija.  Konvencija užtikrina minimalius reikalavimus žvejams, taikomus darbui laive, darbo sąlygoms, apgyvendinimui ir maitinimui, darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai, medicinos priežiūrai ir socialinei apsaugai.  Konvencija taikoma visiems žvejams ir visiems žvejybos laivams, dalyvaujantiems komercinėse žvejybos operacijose (komercinė žvejyba konvencijos prasme – visos žvejybos operacijos upėse, ežeruose ar kanaluose, išskyrus žvejybą pragyvenimui ir poilsinę žvejybą). Valstybė, ratifikuodama konvenciją, įsipareigoja iki jos įsigaliojimo dienos visiškai ir iki galo įgyvendinti jos nuostatas, kad garantuotų visiems žvejams teisę į tinkamą darbą. Vyriausybės paskirtos atsakingos institucijos per 12 mėnesių parengs visus teisės aktų projektus reikalingus tinkamam konvencijos įgyvendinimui.

 Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo minsiterija