2017 m. 1,4 proc. įmonių VMI turės pateikti standartinės buhalterinės apskaitos duomenis

VMI informuoja, kad nuo 2017 m. vasario mėn. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis turi būti pasiruošę teikti juridiniai asmenys, kurių grynosios pardavimo pajamos už 2015 m. viršija 8 mln. eurų. Buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis SAF-T rinkmenoje atliekamo kontrolės veiksmo metu privalės pateikti 1,4 proc. visų juridinių asmenų. i. SAF-T vartotojai turi laiko pasiruošti bei gauti išsamią informaciją, kaip pasirengti ir pritaikyti savo sistemas naujovėms. VMI specialistai atsižvelgs, jei mokesčių mokėtojai dar nebus tinkamai pasirengę pokyčiams, ir suteiks reikalingas konsultacijas bei padės atsakyti į kylančius klausimus. VMI primena, kad, sukūrus ir įdiegus i. SAF-T posistemį, mokesčių mokėtojai galės teikti su ekonomine veikla susijusius apskaitos duomenis, pasinaudodami programinėmis priemonėmis. Iš esmės tai yra standartinis buhalterinės apskaitos duomenų teikimo būdas, kai informacija yra eksportuojama iš įprastų, versle naudojamų apskaitos sistemų. i. SAF-T užtikrins standartizuotą ir automatizuotą mokesčių mokėtojų ataskaitinio laikotarpio buhalterinės apskaitos duomenų SAF-T rinkmenoje teikimą mokesčių administratoriui, atliekančiam kontrolės veiksmus, šių duomenų apdorojimą ir įvertinimą. VMI šiuo metu vykdo pirmąjį Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i. MAS) realizavimo etapą ir įgyvendina du i. MAS posistemius: elektroninių PVM sąskaitų faktūrų (i. SAF) ir elektroninių važtaraščių (i. VAZ). Remiantis  Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 699, prie minėtų posistemių prisijungs ir Standartizuotų apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemis i. SAF-T.

Šaltinis: VMI