Patvirtintos taisyklės, kaip bus galima kredito uniją pertvarkyti į banką

2017 m. įsigaliosiantys Kredito unijų įstatymo pakeitimai numato kredito unijos pertvarkymo į banką, veikiantį pagal Bankų įstatymą išduotą banko licenciją, galimybę. Pertvarkoma kredito unija privalės gauti priežiūros institucijos sutikimą vykdyti pertvarkymą. Atsižvelgdama į tai, Lietuvos banko valdyba patvirtino Sutikimo vykdyti kredito unijos pertvarkymą išdavimo taisykles.

Šiame dokumente nustatyta prašymų išduoti sutikimą vykdyti kredito unijos pertvarkymą pateikimo Lietuvos bankui tvarka, atsisakymo išduoti tokį sutikimą atvejai ir nurodyta, kokie dokumentai turės būti pateikiami Lietuvos banko sutikimui gauti. Kartu su prašymu išduoti sutikimą Lietuvos bankui reikės pateikti visuotinio narių susirinkimo sprendimą dėl kredito unijos pertvarkymo (jei toks sprendimas priimtas), kredito unijos organų patvirtintą pertvarkymo planą ir kt. Šiame pakete turės būti ir informacija apie kredito unijos narių, kreditorių interesų apsaugą kredito unijos pertvarkymo metu.

Šaltinis: LB