Dėl VMI prie FM viršininko ir muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. VA-94/1b-785 „Dėl importo pridėtinės vertės mokesčio įskaitymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

VMI prie FM informuoja, kad VMI viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. VA-161/1B-1041 „Dėl importo pridėtinės vertės mokesčio įskaitymo taisyklių patvirtinimo” (toliau – Įsakymas), nuo 2017 m. sausio 1 d. keičiamas šiuo metu galiojantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. VA-94/1B-785 „Dėl importo pridėtinės vertės mokesčio įskaitymo taisyklių patvirtinimo”.   Įsakymas ir juo patvirtintos Importo pridėtinės vertės mokesčio įskaitymo taisyklės išdėstytos nauja redakcija atsižvelgiant į 2016 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 123, 14, 15, 45, 53, 56, 71, 93, 94, 120 ir 121 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XII-2697 priimtus pakeitimus bei į 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL 2013 L 269, p. 1), išdėstytas nuostatas.
Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2016-12-21 rašte Nr. (18.2-31-2 E) R-8231.

Šaltinis: VMI