Suformuotos preliminariosios Avansinio pelno mokesčio deklaracijos

VMI, siekdama padėti juridiniams asmenims lengviau įvykdyti mokestines prievoles, parengė preliminarias einamųjų metų Avansinio pelno mokesčio deklaracijas (forma FR0430 v2). Iš viso suformuota ir EDS  paskelbta daugiau nei 115 tūkst. pagal VMI turimus duomenis parengtų deklaracijų.  Parengtos preliminarios Avansinio pelno mokesčio deklaracijos suformuotos tiems mokesčių mokėtojams, kurie pasirinko skaičiuoti avansinį pelno mokestį pagal praėjusių laikotarpių  veiklos rezultatus. Įmonės preliminarią deklaraciją galima matyti prisijungus Elektroninio deklaravimo sistemoje, pasirinkus atstovaujamą asmenį bei meniu punktą Deklaravimas ir Preliminarios deklaracijos.

VMI atkreipia dėmesį, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. pakeisti avansinio pelno mokesčio deklaravimo ir sumokėjimo terminai. Jeigu mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, avansinis ketvirčio pelno mokestis sumokamas atitinkamai iki einamųjų kalendorinių metų kovo 15 d., birželio 15 d., rugsėjo 15 d. ir gruodžio 15 d.

Avansinis pelno mokestis gali būti apskaičiuojamas dviem būdais: pagal praėjusių metų veiklos rezultatus arba pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą. Jeigu avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, avansinio pelno mokesčio deklaracija už 2017 m. pirmą pusmetį pateikiama ne vėliau kaip kovo 15 d., už 2017 m. antrą pusmetį – rugsėjo 15 d. Avansinį pelno mokestį apskaičiuojant pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą, avansinio pelno mokesčio deklaracija už visus 2017 m. pateikiama ne vėliau kaip iki kovo 15 d.

Pažymėtina, kad mokesčių mokėtojams, pasirinkusiems avansinio pelno mokesčio skaičiavimo būdą pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, pasikeitė mokesčio skaičiavimo tvarka. Apskaičiuojant 2017 mokestinių metų avansinį pelno mokestį už pirmąjį pusmetį, – mokesčio dydis nustatomas pagal apskaičiuotą 2015 mokestinių metų pelno mokesčio sumą, už antrąjį pusmetį, – pagal apskaičiuotą 2016 pelno mokesčio sumą.

VMI primena, kad deklaracijos neteikia ir avansinio pelno mokesčio nemoka einamaisiais mokestiniais metais įregistruoti nauji juridiniai asmenys ir juridiniai asmenys, kurių praėjusio mokestinio laikotarpio apmokestinamosios pajamos neviršijo 300 000 eurų (neatsižvelgiant į tai, kada pradėta veikla).

Šaltinis: VMI