Pirmą kartą Lietuvoje suskaičiuota ir įvertinta, kiek valstybė valdo nekilnojamojo turto

Pirmąją 2016 metų valstybės turto valdymo ataskaitą parengęs centralizuoto valstybės nekilnojamojo turto valdytojas  VĮ Turto bankas pateikė analizę, kad  dalis ministerijų valdo daugiau ploto, nei reikia tiesioginėms jų funkcijoms vykdyti. Valstybės nekilnojamąjį turtą sudaro daugiau nei 28 tūkst. objektų, kurių bendras plotas siekia 10,45 mln. kv. m. Šį, daugiau nei 3 mlrd. eurų likutinės vertės, turtą valdo 724 valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, o jo išlaikymas valstybei kasmet kainuoja apie 180 mln. eurų. Didžiausią valstybės nekilnojamojo turto dalį sudaro mokslo (beveik 19 proc.), administracinės (17 proc.) ir gamybos bei sandėliavimo paskirčių (11,5 proc.) objektai. Daugiausia turto sukoncentruota Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Ataskaita parodė, kad dalies administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto (kurį visą sudaro daugiau nei 2 tūkst. objektų, bendras jo plotas siekia 1,79 mln. kv. m, o likutinė vertė – 950 tūkst. eurų) valdoma ir naudojama neefektyviai. Dalis ministerijų valdo daugiau ploto, nei reikia tiesioginėms jų funkcijoms vykdyti. Septyniose iš keturiolikos ministerijų vienam darbuotojui tenkantis bendras nekilnojamojo turto plotas yra didesnis nei nustatyti 28 kv. m., o aštuonių ministerijų išlaikymo sąnaudos viršija 36 eurų už kv. m. išlaikymo normatyvą. Daugiausia – per 69 kv. m. vienam darbuotojui tenka Vyriausybės kanceliarijoje, Ūkio (42,45 kv.m), Švietimo ir mokslo (37 kv. m), Užsienio reikalų (36,05 kv. m), Žemės ūkio (33,63 kv. m), Teisingumo (32 kv. m), Kultūros (30,12 kv. m) ir Socialinės apsaugos ir darbo (28,34 kv. m) ministerijose.  Didžiausios yra Vidaus reikalų ministerijos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo sąnaudos (64,27 euro už kv. m). Nustatytą 36 eurų už kv. m išlaikymo sąnaudų normą viršija Teisingumo (56,23 euro),  Švietimo ir mokslo (50,30 euro), Užsienio reikalų (41,38 euro), Aplinkos (38,59 euro), Žemės ūkio (37,13 euro), Socialinės apsaugos ir darbo (36,94 euro) bei Kultūros (36,80 euro) ministerijos. Dalis nekilnojamojo turto yra išnuomota (250 tūkst. kv.m,), perduota ne viešajam sektoriui naudotis neatlygintinai panaudos pagrindais (238 tūkst. kv. m), yra laisvas ir nenaudojamas (196,8 tūkst. kv. m). Pats viešasis sektorius tuo metu rinkoje nuomojasi 71,7 tūkst. kv. m. ploto ir praėjusiais metais už jo nuomą sumokėjo 6,2 mln. eurų mokesčio. Už kitiems subjektams nuomojamą valstybės nekilnojamąjį turtą pernai gauta 7,4 mln. eurų nuomos mokesčio. Ataskaita atskleidė, kad valstybės turto valdytojai Lietuvoje ir net užsienio šalyse vis dar disponuoja poilsio, gyvenamosios ir prekybinės paskirties objektais, nieko bendra neturinčiais su jų vykdomomis funkcijomis. Siekiant valstybės nekilnojamąjį turtą valdyti efektyviai, reikės mažinti išlaikymo išlaidas ir skatinti institucijas atsisakyti siauro žinybinio požiūrio, ryžtingiau ir aktyviau vykdyti turto valdymo centralizavimą, atsisakyti valstybės funkcijoms vykdyti nereikalingo turto.  

 Šaltinis: Vyriausybė