Dėl kompensacijų už kilnojamojo pobūdžio darbą apmokestinimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad LR Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo”  pripažintas netekusiu galios LR Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimas Nr. 116 „Dėl kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo”.

Nuo 2017 m. liepos 1 d. darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu, kompensacijų mokėjimą reglamentuoja LR darbo kodekso (toliau – DK) 144 str. 8 dalis.  Vadovaujantis LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 5 punktu, DK 144 str. 8 dalyje nustatyta tvarka išmokėtos kompensacijos, neviršijančios 50 proc. bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos.

VMI prie FM taip pat pažymi, kad nuo 2017 m. liepos 1 dienos mokesčių įstatymų taikymo prasme kompensacijų apmokestinimo tvarka nepasikeitė.


Šaltinis: VMI