Rytoj „AAM aktualijose“ skaitykite:

 Teisinės pasekmės, mirus vieninteliam UAB akcininkui ir direktoriui;

Mažaverčio turto kontrolė ir apskaita;

Naujos prievolės viešosioms įstaigoms;

Nekonkuravimo sąlygos pagal Darbo kodeksą;

Naujojo Darbo kodekso taikymo mokestiniai aspektai;

LBAA apklausos dėl i. MAS rezultatai.