Bankroto administratorei Irenai Prunskutei paskirta nuobauda – viešas įspėjimas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V4-186 bankroto administratorei Irenai Prunskutei už LR įmonių bankroto įstatymo pažeidimą skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

Šaltinis: AVNT